Visa allt om Kelba i Mariestad AB
Visa allt om Kelba i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 447 3 449 3 835 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084 3 841
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 148 99 222 124 212 225 -231 -10 0 -19
Resultat efter finansnetto 146 96 219 121 203 230 -233 -17 -2 -30
Årets resultat 1 -2 -2 88 162 191 -199 -17 -2 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 224 242 293 6 10 14 3 5 7
Omsättningstillgångar 816 1 050 940 684 838 654 630 719 766 765
Tillgångar 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 419 422 424 335 174 93 196 213 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 141 118 0 4
Kortfristiga skulder 566 854 761 552 509 491 409 409 557 552
Skulder och eget kapital 987 1 274 1 182 976 844 664 643 722 770 772
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 534 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 614 620 620 608 576 542 534 546 0 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 217 210 230 210 207 206 182 206 209 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 447 3 449 3 839 4 127 3 693 3 684 3 491 3 827 4 084 3 860
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 724 1 725 1 918 2 064 1 847 1 842 1 746 1 914 2 042 1 921
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 417 428 411 393 376 361 379 374 367
Rörelseresultat, EBITDA 201 155 272 174 216 229 -227 -8 2 -16
Nettoomsättningförändring -0,06% -10,07% -7,08% 11,75% 0,24% 5,53% -8,78% -6,29% 6,33% -%
Du Pont-modellen 14,99% 7,77% 18,78% 13,01% 25,24% 36,30% -35,30% -1,25% 0,26% -2,07%
Vinstmarginal 4,29% 2,87% 5,79% 3,08% 5,77% 6,54% -6,50% -0,24% 0,05% -0,42%
Bruttovinstmarginal 52,54% 52,59% 49,34% 46,21% 48,04% 47,18% 38,01% 42,38% 41,60% 39,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,25% 5,68% 4,67% 3,20% 8,91% 4,42% 6,33% 8,10% 5,12% 5,55%
Soliditet 42,65% 32,89% 35,70% 43,44% 39,69% 26,20% 14,46% 27,15% 27,66% 27,85%
Kassalikviditet 33,75% 58,55% 48,09% 27,72% 33,40% 20,77% 51,59% 25,18% 27,65% 15,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...