Visa allt om Försäkringshuset i Uppland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 82 123 405 508 459 885 545 809 985 900
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 27 12 23 -103 -62 59 -6 135 79
Resultat efter finansnetto -13 54 25 13 -123 -66 57 -50 130 78
Årets resultat 11 58 34 4 -26 -10 54 -33 93 65
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 78 31 24 43 64 53 44 96 96
Omsättningstillgångar 303 323 358 394 401 530 548 610 697 542
Tillgångar 353 402 389 418 444 594 601 654 793 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 329 271 237 233 258 268 213 246 153
Obeskattade reserver 0 30 43 60 60 158 214 236 265 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 43 75 121 151 178 119 203 282 220
Skulder och eget kapital 353 402 389 418 444 594 601 654 793 638
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 180 200 168 450 484 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 160 30 25 12 14 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 16 44 53 51 143 135 108
Utdelning till aktieägare 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 123 405 508 459 885 545 809 985 900
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 508 230 443 273 405 493 450
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 181 136 174 117 307 317 274
Rörelseresultat, EBITDA 1 32 17 33 -93 -47 69 3 151 103
Nettoomsättningförändring -33,33% -69,63% -20,28% 10,68% -48,14% 62,39% -32,63% -17,87% 9,44% -%
Du Pont-modellen -0,85% 13,43% 6,43% 5,50% -23,20% -10,44% 10,15% -0,46% 17,15% 12,54%
Vinstmarginal -3,66% 43,90% 6,17% 4,53% -22,44% -7,01% 11,19% -0,37% 13,81% 8,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 30,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 353,66% 227,64% 69,88% 53,74% 54,47% 39,77% 78,72% 50,31% 42,13% 35,78%
Soliditet 96,32% 87,66% 77,81% 67,28% 62,44% 63,04% 70,23% 58,55% 55,08% 53,89%
Kassalikviditet 2 330,77% 751,16% 477,33% 325,62% 265,56% 297,75% 460,50% 300,49% 247,16% 246,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...