Visa allt om Försäkringshuset i Uppland Aktiebolag
Visa allt om Försäkringshuset i Uppland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 26 82 123 405 508 459 885 545 809 985
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -3 27 12 23 -103 -62 59 -6 135
Resultat efter finansnetto 8 -13 54 25 13 -123 -66 57 -50 130
Årets resultat 6 11 58 34 4 -26 -10 54 -33 93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 78 31 24 43 64 53 44 96
Omsättningstillgångar 356 303 323 358 394 401 530 548 610 697
Tillgångar 356 353 402 389 418 444 594 601 654 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 340 329 271 237 233 258 268 213 246
Obeskattade reserver 0 0 30 43 60 60 158 214 236 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 13 43 75 121 151 178 119 203 282
Skulder och eget kapital 356 353 402 389 418 444 594 601 654 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 180 200 168 450 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 160 30 25 12 14 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 16 44 53 51 143 135
Utdelning till aktieägare 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 82 123 405 508 459 885 545 809 985
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 508 230 443 273 405 493
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 181 136 174 117 307 317
Rörelseresultat, EBITDA 7 1 32 17 33 -93 -47 69 3 151
Nettoomsättningförändring -68,29% -33,33% -69,63% -20,28% 10,68% -48,14% 62,39% -32,63% -17,87% -%
Du Pont-modellen 2,25% -0,85% 13,43% 6,43% 5,50% -23,20% -10,44% 10,15% -0,46% 17,15%
Vinstmarginal 30,77% -3,66% 43,90% 6,17% 4,53% -22,44% -7,01% 11,19% -0,37% 13,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 30,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 334,62% 353,66% 227,64% 69,88% 53,74% 54,47% 39,77% 78,72% 50,31% 42,13%
Soliditet 35,67% 96,32% 87,66% 77,81% 67,28% 62,44% 63,04% 70,23% 58,55% 55,08%
Kassalikviditet 3 955,56% 2 330,77% 751,16% 477,33% 325,62% 265,56% 297,75% 460,50% 300,49% 247,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...