Visa allt om Slättvägen Råsram AB
Visa allt om Slättvägen Råsram AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 209 243 274 252 275 331 318 336 392 365
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 10 -2 -27 -5 -6 7 19 59 72
Resultat efter finansnetto 19 10 -2 -26 -3 -5 8 25 61 73
Årets resultat 19 10 -2 -26 -3 -5 6 18 44 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 5 8 11 0 0 0
Omsättningstillgångar 192 182 168 176 197 212 274 289 302 277
Tillgångar 192 182 168 179 203 220 285 289 302 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 162 152 154 180 183 247 242 223 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kortfristiga skulder 7 16 13 22 20 34 35 45 75 95
Skulder och eget kapital 192 182 168 179 203 220 285 289 302 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 65 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 20 36 50 50 50 60 48 66 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 3 5 5 5 6 5 6 6 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0
Omsättning 209 243 274 252 275 331 318 336 392 365
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 209 243 274 252 275 331 318 336 392 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 22 38 55 55 55 66 55 72 73 58
Rörelseresultat, EBITDA 19 10 1 -24 -2 -3 10 19 59 72
Nettoomsättningförändring -13,99% -11,31% 8,73% -8,36% -16,92% 4,09% -5,36% -14,29% 7,40% -%
Du Pont-modellen 9,90% 5,49% -0,60% -13,97% -1,48% -2,73% 2,81% 8,65% 20,20% 26,35%
Vinstmarginal 9,09% 4,12% -0,36% -9,92% -1,09% -1,81% 2,52% 7,44% 15,56% 20,00%
Bruttovinstmarginal 57,42% 51,85% 50,00% 46,83% 46,18% 42,90% 48,74% 52,38% 53,83% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning 88,52% 68,31% 56,57% 61,11% 64,36% 53,78% 75,16% 72,62% 57,91% 49,86%
Soliditet 94,79% 89,01% 90,48% 86,03% 88,67% 83,18% 86,67% 83,74% 73,84% 64,62%
Kassalikviditet 2 528,57% 1 025,00% 1 138,46% 727,27% 910,00% 576,47% 745,71% 600,00% 378,67% 265,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...