Visa allt om Parfymeri Papillon Aktiebolag
Visa allt om Parfymeri Papillon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 156 1 500 1 065 1 257 1 391 1 488 1 624
Övrig omsättning - - - 102 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -5 -26 -10 29 -46 -43 -15 80
Resultat efter finansnetto -2 -1 -5 -36 -23 15 -58 -53 -27 63
Årets resultat -2 -1 -5 -36 -23 15 -58 -53 -20 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 9 11 12 67 349 440 511 452 514 568
Tillgångar 9 11 12 67 349 440 511 452 514 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 9 10 15 51 73 58 57 109 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 169 215 207 216 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 2 51 129 152 246 180 405 431
Skulder och eget kapital 9 11 12 67 349 440 511 452 514 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 102 110 120 120 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 262 214 51 120 120 120 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 114 98 86 110 113 112 93
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 258 1 500 1 065 1 257 1 391 1 488 1 624
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 578 750 533 629 696 744 812
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 189 157 120 170 177 176 160
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -5 -26 -10 29 -46 -43 -15 80
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -22,93% 40,85% -15,27% -9,63% -6,52% -8,37% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -38,81% -2,87% 6,59% -9,00% -9,51% -2,92% 14,08%
Vinstmarginal -% -% -% -2,25% -0,67% 2,72% -3,66% -3,09% -1,01% 4,93%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 68,25% 40,40% 48,92% 44,55% 43,13% 34,07% 36,33%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1,38% 14,67% 27,04% 21,08% 19,55% 7,33% 8,44%
Soliditet 77,78% 81,82% 83,33% 22,39% 14,61% 16,59% 11,35% 12,61% 21,21% 23,60%
Kassalikviditet 450,00% 550,00% 600,00% 131,37% 44,19% 28,95% 22,36% 19,44% 8,89% 5,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...