Visa allt om P.A. Båt och Plastservice AB
Visa allt om P.A. Båt och Plastservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 719 1 053 705 437 1 407 1 666 2 695 3 425 3 326 2 308
Övrig omsättning - - - - - - 69 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -8 113 -134 74 185 314 469 428 -11
Resultat efter finansnetto 16 -10 111 -136 73 184 313 475 424 158
Årets resultat 12 -10 94 -63 53 152 145 341 380 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 153 149 128 226 190 279 289 224 267
Omsättningstillgångar 181 152 105 184 209 323 491 648 814 376
Tillgångar 298 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 192 202 108 211 258 301 456 555 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 73 73 110 0 0 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 94 113 51 180 150 182 359 481 483 230
Skulder och eget kapital 298 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 157 210 527 670 732 610
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 407 62 0 0 136 412 309 212 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 148 38 0 79 136 326 336 334 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 40 100 0 0 0 30
Omsättning 719 1 053 705 437 1 407 1 666 2 764 3 425 3 332 2 308
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 0 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 360 527 705 - 704 833 898 1 142 1 109 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) 114 278 101 - 183 326 478 497 473 481
Rörelseresultat, EBITDA 56 28 185 -37 180 319 449 579 525 103
Nettoomsättningförändring -31,72% 49,36% 61,33% -68,94% -15,55% -38,18% -21,31% 2,98% 44,11% -%
Du Pont-modellen 6,71% -2,62% 44,66% -42,95% 17,05% 36,06% 40,78% 50,85% 41,33% 26,13%
Vinstmarginal 2,78% -0,76% 16,03% -30,66% 5,26% 11,10% 11,65% 13,90% 12,90% 7,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 88,37% 92,68% 93,11% 92,38% 91,21% 78,60% 76,07% 82,32%
Rörelsekapital/omsättning 12,10% 3,70% 7,66% 0,92% 4,19% 8,46% 4,90% 4,88% 9,95% 6,33%
Soliditet 68,46% 62,95% 79,84% 34,62% 61,01% 60,78% 49,62% 48,72% 53,47% 59,30%
Kassalikviditet 124,47% 126,55% 194,12% 98,33% 134,00% 170,88% 130,92% 130,77% 160,04% 153,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...