Visa allt om P.A. Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 053 705 437 1 407 1 666 2 695 3 425 3 326 2 308 1 714
Övrig omsättning - - - - - 69 - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 113 -134 74 185 314 469 428 -11 132
Resultat efter finansnetto -10 111 -136 73 184 313 475 424 158 126
Årets resultat -10 94 -63 53 152 145 341 380 85 59
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 149 128 226 190 279 289 224 267 101
Omsättningstillgångar 152 105 184 209 323 491 648 814 376 455
Tillgångar 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 202 108 211 258 301 456 555 305 250
Obeskattade reserver 0 0 0 73 73 110 0 0 106 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 24 0 0 0 0 0 3 44
Kortfristiga skulder 113 51 180 150 182 359 481 483 230 196
Skulder och eget kapital 305 253 312 434 513 770 936 1 038 643 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 157 210 527 670 732 610 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 407 62 0 0 136 412 309 212 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 148 38 0 79 136 326 336 334 198 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 100 0 0 0 30 30
Omsättning 1 053 705 437 1 407 1 666 2 764 3 425 3 332 2 308 1 714
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 0 2 2 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 527 705 - 704 833 898 1 142 1 109 1 154 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 101 - 183 326 478 497 473 481 294
Rörelseresultat, EBITDA 28 185 -37 180 319 449 579 525 103 194
Nettoomsättningförändring 49,36% 61,33% -68,94% -15,55% -38,18% -21,31% 2,98% 44,11% 34,66% -%
Du Pont-modellen -2,62% 44,66% -42,95% 17,05% 36,06% 40,78% 50,85% 41,33% 26,13% 24,46%
Vinstmarginal -0,76% 16,03% -30,66% 5,26% 11,10% 11,65% 13,90% 12,90% 7,28% 7,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 88,37% 92,68% 93,11% 92,38% 91,21% 78,60% 76,07% 82,32% 81,97%
Rörelsekapital/omsättning 3,70% 7,66% 0,92% 4,19% 8,46% 4,90% 4,88% 9,95% 6,33% 15,11%
Soliditet 62,95% 79,84% 34,62% 61,01% 60,78% 49,62% 48,72% 53,47% 59,30% 53,51%
Kassalikviditet 126,55% 194,12% 98,33% 134,00% 170,88% 130,92% 130,77% 160,04% 153,04% 208,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...