Visa allt om MPL Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 185 828 177 944 102 131 0 123 0 0 155 466 239 436 820
Övrig omsättning - - - 168 - 1 130 26 614 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 642 5 975 5 083 139 89 -55 -29 25 433 20 010 23 689
Resultat efter finansnetto 7 663 5 857 5 014 571 91 -73 -19 26 263 30 930 24 887
Årets resultat 7 328 5 128 2 198 5 173 1 783 -143 6 660 21 649 26 874 14 175
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 476 8 034 8 151 0 0 0 15 34 13 527 22 492
Omsättningstillgångar 24 668 20 685 23 012 10 949 17 393 38 464 45 471 45 156 87 680 63 365
Tillgångar 33 145 28 719 31 163 10 949 17 393 38 464 45 486 45 191 101 207 85 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 017 11 895 9 123 6 925 7 026 7 300 7 613 8 072 28 451 16 079
Obeskattade reserver 3 498 5 276 6 033 3 853 10 346 12 774 12 768 21 988 26 197 28 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 850 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 630 11 547 12 156 171 20 18 390 25 104 15 131 46 558 40 921
Skulder och eget kapital 33 145 28 719 31 163 10 949 17 393 38 464 45 486 45 191 101 207 85 857
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 127 765 721
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 949 14 411 8 029 0 0 0 0 27 30 130 27 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 867 4 457 2 339 3 17 20 11 304 11 276 9 914
Utdelning till aktieägare 1 968 1 206 2 357 0 0 0 0 0 27 629 1 000
Omsättning 185 828 177 944 102 131 168 123 1 130 26 769 466 239 436 820
Nyckeltal
Antal anställda 43 45 41 0 0 0 0 1 113 108
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 322 3 954 2 491 - - - - 155 4 126 4 045
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 419 253 - - - - 279 373 350
Rörelseresultat, EBITDA 9 774 7 631 5 800 139 89 -40 -10 25 452 22 554 25 640
Nettoomsättningförändring 4,43% 74,23% -% -100,00% -% -% -100,00% -99,97% 6,73% -%
Du Pont-modellen 23,14% 20,93% 16,41% -% 0,52% -% -% 59,85% 30,59% 29,01%
Vinstmarginal 4,13% 3,38% 5,01% -% 73,98% -% -% 17 450,32% 6,64% 5,70%
Bruttovinstmarginal 17,73% 17,25% 18,27% -% 100,00% -% -% 100,00% 16,00% 16,21%
Rörelsekapital/omsättning 5,94% 5,14% 10,63% -% 14 124,39% -% -% 19 370,97% 8,82% 5,14%
Soliditet 56,56% 55,75% 44,38% 89,18% 84,24% 43,45% 37,42% 52,89% 46,75% 42,93%
Kassalikviditet 142,19% 135,03% 144,74% 6 402,92% 86 965,00% 209,16% 181,13% 298,43% 158,37% 125,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...