Visa allt om MPL Stormarknad AB
Visa allt om MPL Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 194 930 185 828 177 944 102 131 0 123 0 0 155 466 239
Övrig omsättning - - - - 168 - 1 130 26 614 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 739 7 642 5 975 5 083 139 89 -55 -29 25 433 20 010
Resultat efter finansnetto 8 755 7 663 5 857 5 014 571 91 -73 -19 26 263 30 930
Årets resultat 8 862 7 328 5 128 2 198 5 173 1 783 -143 6 660 21 649 26 874
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 515 8 476 8 034 8 151 0 0 0 15 34 13 527
Omsättningstillgångar 28 016 24 668 20 685 23 012 10 949 17 393 38 464 45 471 45 156 87 680
Tillgångar 34 530 33 145 28 719 31 163 10 949 17 393 38 464 45 486 45 191 101 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 068 16 017 11 895 9 123 6 925 7 026 7 300 7 613 8 072 28 451
Obeskattade reserver 898 3 498 5 276 6 033 3 853 10 346 12 774 12 768 21 988 26 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 850 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 565 13 630 11 547 12 156 171 20 18 390 25 104 15 131 46 558
Skulder och eget kapital 34 530 33 145 28 719 31 163 10 949 17 393 38 464 45 486 45 191 101 207
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 127 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 654 14 949 14 411 8 029 0 0 0 0 27 30 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 794 3 867 4 457 2 339 3 17 20 11 304 11 276
Utdelning till aktieägare 18 861 1 968 1 206 2 357 0 0 0 0 0 27 629
Omsättning 194 930 185 828 177 944 102 131 168 123 1 130 26 769 466 239
Nyckeltal
Antal anställda 45 43 45 41 0 0 0 0 1 113
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 332 4 322 3 954 2 491 - - - - 155 4 126
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 438 419 253 - - - - 279 373
Rörelseresultat, EBITDA 10 946 9 774 7 631 5 800 139 89 -40 -10 25 452 22 554
Nettoomsättningförändring 4,90% 4,43% 74,23% -% -100,00% -% -% -100,00% -99,97% -%
Du Pont-modellen 25,37% 23,14% 20,93% 16,41% -% 0,52% -% -% 59,85% 30,59%
Vinstmarginal 4,49% 4,13% 3,38% 5,01% -% 73,98% -% -% 17 450,32% 6,64%
Bruttovinstmarginal 18,22% 17,73% 17,25% 18,27% -% 100,00% -% -% 100,00% 16,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,90% 5,94% 5,14% 10,63% -% 14 124,39% -% -% 19 370,97% 8,82%
Soliditet 57,25% 56,56% 55,75% 44,38% 89,18% 84,24% 43,45% 37,42% 52,89% 46,75%
Kassalikviditet 155,32% 142,19% 135,03% 144,74% 6 402,92% 86 965,00% 209,16% 181,13% 298,43% 158,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...