Visa allt om Polyfoto i Kramfors Aktiebolag
Visa allt om Polyfoto i Kramfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 10 27 2 266 2 724 3 086 3 433 3 525 4 276
Övrig omsättning 1 19 2 13 212 161 6 - 14 8
Rörelseresultat (EBIT) -15 12 -21 -4 190 73 -156 88 27 -86
Resultat efter finansnetto -14 42 13 9 208 76 -100 49 21 -93
Årets resultat 34 43 15 5 159 129 35 -32 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 006 6 6 0 0 69 214 357 497 639
Omsättningstillgångar 119 1 639 1 612 1 610 1 721 1 763 1 745 1 758 1 714 1 894
Tillgångar 1 125 1 644 1 618 1 610 1 721 1 832 1 959 2 115 2 212 2 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 1 508 1 466 1 450 1 445 1 286 1 157 1 121 1 153 1 149
Obeskattade reserver 50 109 123 130 130 141 241 375 307 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 66 166
Kortfristiga skulder 33 28 30 29 146 405 561 618 686 921
Skulder och eget kapital 1 125 1 644 1 618 1 610 1 721 1 832 1 959 2 115 2 212 2 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 208 272 270 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 482 395 509 477 478 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 249 313 371 390 347 363
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 20 12 40 2 478 2 885 3 092 3 433 3 539 4 284
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 2 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 133 908 1 029 1 144 1 175 1 069
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 371 307 385 383 370 316
Rörelseresultat, EBITDA -15 12 -21 -4 201 217 -1 241 178 63
Nettoomsättningförändring -100,00% -90,00% -62,96% -98,81% -16,81% -11,73% -10,11% -2,61% -17,56% -%
Du Pont-modellen -% 2,55% 0,80% 0,75% 12,14% 4,20% -4,90% 5,39% 2,26% -2,96%
Vinstmarginal -% 4 200,00% 130,00% 44,44% 9,22% 2,83% -3,11% 3,32% 1,42% -1,75%
Bruttovinstmarginal -% 0,00% 90,00% 18,52% 49,47% 50,33% 52,01% 55,32% 49,11% 43,45%
Rörelsekapital/omsättning -% 161 100,00% 15 820,00% 5 855,56% 69,51% 49,85% 38,37% 33,21% 29,16% 22,75%
Soliditet 96,09% 96,90% 96,54% 96,01% 89,53% 75,87% 68,13% 65,77% 62,12% 53,80%
Kassalikviditet 360,61% 5 853,57% 5 373,33% 5 551,72% 1 178,77% 347,65% 248,13% 220,23% 195,63% 161,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...