Visa allt om Jaan Verendel Tandläkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135 1 340
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 38 298 60 70 377 166 -46 -17 2
Resultat efter finansnetto 193 33 291 51 66 372 156 -62 -24 -4
Årets resultat 151 24 214 37 47 274 135 -62 -24 5
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 99 109 163 106 112 99 166 110 81
Omsättningstillgångar 660 403 443 282 440 538 328 227 190 255
Tillgångar 683 502 552 445 546 650 427 393 300 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 423 450 285 348 401 228 92 154 208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 78 77 160 198 249 200 301 145 129
Skulder och eget kapital 683 502 552 445 546 650 427 393 300 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 333 352 349 370 281 237 225 184 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 922 682 534 511 479 489 346 297 282 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 231 234 186 156 173 214 218 200 193 204
Utdelning till aktieägare 404 0 0 50 100 100 100 0 0 29
Omsättning 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135 1 340
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 600 676 659 571 625 775 584 428 378 447
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 448 370 360 377 365 290 254 243 234
Rörelseresultat, EBITDA 210 79 352 114 149 443 233 34 7 89
Nettoomsättningförändring -11,15% 2,58% 15,42% -8,74% -19,31% 32,71% 36,55% 13,04% -15,30% -%
Du Pont-modellen 28,84% 7,57% 53,99% 13,48% 12,82% 58,00% 38,88% -11,70% -5,67% 0,59%
Vinstmarginal 10,94% 1,87% 15,08% 3,50% 3,73% 16,22% 9,47% -3,59% -1,50% 0,15%
Bruttovinstmarginal 92,28% 87,32% 88,56% 86,10% 85,82% 80,65% 83,68% 88,78% 88,55% 84,78%
Rörelsekapital/omsättning 27,87% 16,03% 18,52% 7,13% 12,90% 12,43% 7,31% -5,77% 3,96% 9,40%
Soliditet 76,87% 84,26% 81,52% 64,04% 63,74% 61,69% 53,40% 23,41% 51,33% 61,72%
Kassalikviditet 401,27% 474,36% 538,96% 154,38% 207,58% 203,21% 145,50% 64,45% 115,17% 182,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...