Visa allt om Jaan Verendel Tandläkarpraktik AB
Visa allt om Jaan Verendel Tandläkarpraktik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 351 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 366 196 38 298 60 70 377 166 -46 -17
Resultat efter finansnetto 364 193 33 291 51 66 372 156 -62 -24
Årets resultat 284 151 24 214 37 47 274 135 -62 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 99 109 163 106 112 99 166 110
Omsättningstillgångar 516 660 403 443 282 440 538 328 227 190
Tillgångar 516 683 502 552 445 546 650 427 393 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 525 423 450 285 348 401 228 92 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 158 78 77 160 198 249 200 301 145
Skulder och eget kapital 516 683 502 552 445 546 650 427 393 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 333 352 349 370 281 237 225 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 390 922 682 534 511 479 489 346 297 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 231 234 186 156 173 214 218 200 193
Utdelning till aktieägare 284 404 0 0 50 100 100 100 0 0
Omsättning 1 351 1 801 2 027 1 976 1 712 1 876 2 325 1 752 1 283 1 135
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 600 676 659 571 625 775 584 428 378
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 397 448 370 360 377 365 290 254 243
Rörelseresultat, EBITDA 389 210 79 352 114 149 443 233 34 7
Nettoomsättningförändring -24,99% -11,15% 2,58% 15,42% -8,74% -19,31% 32,71% 36,55% 13,04% -%
Du Pont-modellen 71,12% 28,84% 7,57% 53,99% 13,48% 12,82% 58,00% 38,88% -11,70% -5,67%
Vinstmarginal 27,17% 10,94% 1,87% 15,08% 3,50% 3,73% 16,22% 9,47% -3,59% -1,50%
Bruttovinstmarginal 91,86% 92,28% 87,32% 88,56% 86,10% 85,82% 80,65% 83,68% 88,78% 88,55%
Rörelsekapital/omsättning 29,98% 27,87% 16,03% 18,52% 7,13% 12,90% 12,43% 7,31% -5,77% 3,96%
Soliditet 78,49% 76,87% 84,26% 81,52% 64,04% 63,74% 61,69% 53,40% 23,41% 51,33%
Kassalikviditet 464,86% 401,27% 474,36% 538,96% 154,38% 207,58% 203,21% 145,50% 64,45% 115,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...