Visa allt om Karin Grönberg Facilitering AB
Visa allt om Karin Grönberg Facilitering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 405 1 758 1 378 1 449 10 3 16 101 49 40
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 488 427 109 517 -72 -54 -50 -13 -15 -41
Resultat efter finansnetto 495 438 123 526 -78 253 -63 -12 -15 -40
Årets resultat 283 248 68 472 -78 253 -63 -12 -15 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 325 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 224 1 202 1 075 1 273 345 779 171 209 218 242
Tillgångar 1 224 1 202 1 075 1 273 345 779 496 209 218 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 558 460 692 220 348 96 158 170 186
Obeskattade reserver 365 237 123 90 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 405 385 35 32 0
Kortfristiga skulder 317 406 492 491 124 25 15 15 15 60
Skulder och eget kapital 1 224 1 202 1 075 1 273 345 779 496 209 218 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 453 477 461 291 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 142 118 158 92 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 300 150 300 0 50 0 0 0 0
Omsättning 1 405 1 758 1 378 1 449 10 3 16 101 49 40
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 405 1 758 1 378 725 10 3 16 101 49 40
Personalkostnader per anställd (tkr) 612 616 663 196 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 488 427 109 517 -72 -54 -50 -13 -12 -38
Nettoomsättningförändring -20,08% 27,58% -4,90% 14 390,00% 233,33% -81,25% -84,16% 106,12% 22,50% -%
Du Pont-modellen 40,52% 36,61% 11,44% 41,32% -17,39% 35,04% -9,88% -5,74% -6,88% -16,73%
Vinstmarginal 35,30% 25,03% 8,93% 36,30% -600,00% 9 100,00% -306,25% -11,88% -30,61% -102,50%
Bruttovinstmarginal 93,74% 74,35% 83,96% 79,85% 30,00% 100,00% 43,75% 29,70% 61,22% 47,50%
Rörelsekapital/omsättning 64,56% 45,28% 42,31% 53,97% 2 210,00% 25 133,33% 975,00% 192,08% 414,29% 455,00%
Soliditet 67,54% 61,80% 51,72% 59,57% 63,77% 44,67% 19,35% 75,60% 77,98% 75,92%
Kassalikviditet 386,12% 296,06% 218,50% 259,27% 278,23% 3 116,00% 1 140,00% 1 393,33% 1 453,33% 403,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...