Visa allt om Värnamo Sko Aktiebolag
Visa allt om Värnamo Sko Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 346 2 344 2 541 2 646 2 503 2 911 2 730 2 511 3 044 2 643
Övrig omsättning - - 13 - - - - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 91 115 80 306 52 58 -130 26 301 396
Resultat efter finansnetto 64 83 52 265 12 13 -174 -12 260 320
Årets resultat 95 64 39 154 12 13 -59 4 136 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 1 3 6 9 14 6 10 14 18
Omsättningstillgångar 1 346 1 297 1 337 1 163 1 282 1 048 1 221 1 233 1 205 1 365
Tillgångar 1 366 1 298 1 340 1 169 1 291 1 061 1 227 1 243 1 219 1 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 882 787 723 683 530 518 505 564 560 425
Obeskattade reserver 0 60 60 60 0 0 0 115 136 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 241 232 207 184 217 228 243 243 115 525
Kortfristiga skulder 243 219 350 242 545 315 479 321 408 365
Skulder och eget kapital 1 366 1 298 1 340 1 169 1 291 1 061 1 227 1 243 1 219 1 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 360 313 0 153 69 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 379 420 467 441 60 196 0 333 166 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 78 81 133 173 195 0 167 110 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 346 2 344 2 554 2 646 2 503 2 911 2 730 2 511 3 044 2 669
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 781 847 882 834 970 - 837 1 015 881
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 175 190 175 204 240 - 224 121 101
Rörelseresultat, EBITDA 93 118 83 309 57 64 -126 30 305 398
Nettoomsättningförändring 0,09% -7,75% -3,97% 5,71% -14,02% 6,63% 8,72% -17,51% 15,17% -%
Du Pont-modellen 6,95% 8,86% 5,97% 26,18% 4,03% 5,47% -10,59% 2,09% 24,69% 28,71%
Vinstmarginal 4,05% 4,91% 3,15% 11,56% 2,08% 1,99% -4,76% 1,04% 9,89% 15,02%
Bruttovinstmarginal 37,77% 43,13% 41,64% 47,09% 43,11% 39,92% 32,38% 44,05% 34,53% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 47,02% 45,99% 38,84% 34,81% 29,44% 25,18% 27,18% 36,32% 26,18% 37,84%
Soliditet 64,57% 64,24% 57,45% 62,21% 41,05% 48,82% 41,16% 52,04% 53,97% 34,32%
Kassalikviditet 40,33% 29,22% 24,00% 20,25% 18,35% 25,08% 18,16% 10,28% 17,40% 0,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...