Visa allt om Mon.Zon rent AB
Visa allt om Mon.Zon rent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Nettoomsättning 1 097 1 614 3 238 2 609 5 037 5 996 7 156 5 238 6 921 3 245
Övrig omsättning 503 482 604 242 1 309 315 717 1 273 272 1 012
Rörelseresultat (EBIT) 341 -802 389 -749 1 625 1 192 1 396 236 912 884
Resultat efter finansnetto 215 -881 88 -1 166 1 164 766 1 048 -52 802 857
Årets resultat 207 0 53 470 642 104 251 9 572 345
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 447 9 724 10 437 11 017 13 471 15 111 8 816 10 742 8 738 5 858
Omsättningstillgångar 2 574 3 366 6 645 2 999 2 757 3 583 8 312 6 114 5 225 1 898
Tillgångar 12 021 13 090 17 082 14 016 16 228 18 695 17 128 16 856 13 962 7 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 359 3 152 3 152 3 099 2 629 1 988 1 884 1 632 1 730 1 312
Obeskattade reserver 1 667 1 721 2 395 2 515 5 016 4 777 4 157 3 455 3 526 3 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 545 750 2 650 3 239 3 547 4 733 5 387 9 515 1 000 2 323
Kortfristiga skulder 6 450 7 467 8 885 5 163 5 035 7 197 5 700 2 252 7 706 596
Skulder och eget kapital 12 021 13 090 17 082 14 016 16 228 18 695 17 128 16 856 13 962 7 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 564 531 706 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 414 379 587 1 074 995 1 287 190 402 48 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 153 131 232 387 424 549 446 404 250 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 107 154
Omsättning 1 600 2 096 3 842 2 851 6 346 6 311 7 873 6 511 7 193 4 257
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 366 538 810 652 1 259 1 199 2 385 1 310 2 307 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 170 200 383 365 382 429 433 422 330
Rörelseresultat, EBITDA 493 -550 699 -321 2 236 2 294 3 515 2 335 1 893 1 376
Nettoomsättningförändring -32,03% -50,15% 24,11% -48,20% -15,99% -16,21% 36,62% -24,32% -% -%
Du Pont-modellen 3,57% -4,01% 4,10% -5,29% 10,08% 6,41% 8,18% 1,82% 7,11% 14,03%
Vinstmarginal 39,11% -32,53% 21,65% -28,44% 32,46% 20,00% 19,58% 5,86% 14,35% 33,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,25% 97,84% 90,94% 87,92%
Rörelsekapital/omsättning -353,33% -254,09% -69,18% -82,94% -45,23% -60,27% 36,50% 73,73% -35,85% 40,12%
Soliditet 38,76% 34,33% 29,39% 35,34% 38,98% 29,47% 28,89% 24,44% 30,57% 49,65%
Kassalikviditet 39,91% 45,08% 74,79% 58,09% 54,76% 49,78% 145,82% 271,49% 67,80% 318,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...