Visa allt om Mälardalens Budtjänst Aktiebolag
Visa allt om Mälardalens Budtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 625 571 650 726 608 650 560 501 653 709
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -10 -12 -79 21 -21 6 -118 56 88
Resultat efter finansnetto 35 -19 -22 -86 14 -27 -3 -118 56 87
Årets resultat 35 -19 -22 -86 14 -27 -3 -115 44 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 7 13 20 26 7 15 29 47 25
Omsättningstillgångar 136 110 136 190 165 191 183 171 287 258
Tillgångar 136 117 149 210 191 198 198 200 333 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -38 -73 -53 -32 54 41 68 71 186 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 66 59 45 39 42 29 19 3 9
Kortfristiga skulder 111 124 144 196 98 116 101 109 140 131
Skulder och eget kapital 136 117 149 210 191 198 198 200 333 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 355 189 228 170 134 136 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 245 232 312 22 23 47 6 5 29 51
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 88 85 101 150 81 110 61 60 22 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättning 625 571 650 726 609 650 560 501 653 709
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 313 286 325 363 304 325 280 251 327 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 166 211 267 151 199 120 110 131 142
Rörelseresultat, EBITDA 51 -3 -5 -72 29 -14 20 -104 71 96
Nettoomsättningförändring 9,46% -12,15% -10,47% 19,41% -6,46% 16,07% 11,78% -23,28% -7,90% -%
Du Pont-modellen 32,35% -7,69% -7,38% -36,67% 10,99% -10,61% 3,03% -59,00% 16,82% 31,10%
Vinstmarginal 7,04% -1,58% -1,69% -10,61% 3,45% -3,23% 1,07% -23,55% 8,58% 12,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,00% -2,45% -1,23% -0,83% 11,02% 11,54% 14,64% 12,38% 22,51% 17,91%
Soliditet -27,94% -62,39% -35,57% -15,24% 28,27% 20,71% 34,34% 35,50% 56,50% 50,43%
Kassalikviditet 122,52% 88,71% 94,44% 96,94% 168,37% 164,66% 181,19% 156,88% 205,00% 196,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...