Visa allt om Hjandeo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 555 653 416 450 350 349 349 0 0 346
Övrig omsättning - - - 63 - - - 347 353 -
Rörelseresultat (EBIT) 188 -29 -141 -126 71 267 256 258 268 254
Resultat efter finansnetto 1 506 599 272 638 14 377 1 377 1 535 1 582 2 108 593
Årets resultat 1 370 525 147 457 14 296 1 283 1 385 1 412 2 014 531
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 600 1 650 1 699 1 749 1 618 2 980 2 948 2 998 3 048 3 097
Omsättningstillgångar 19 241 17 843 18 329 18 380 21 831 6 872 6 694 6 038 5 028 3 235
Tillgångar 20 841 19 493 20 028 20 129 23 449 9 852 9 643 9 036 8 076 6 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 844 18 724 18 439 18 492 22 035 8 739 8 456 7 821 6 909 5 145
Obeskattade reserver 726 682 680 614 534 493 502 425 337 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 434 484 534 584 634 684 734
Kortfristiga skulder 272 87 910 589 396 86 101 156 146 107
Skulder och eget kapital 20 841 19 493 20 028 20 129 23 449 9 852 9 643 9 036 8 076 6 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 250 232 360 150 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 47 79 73 113 47 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 250 240 200 4 000 1 000 1 000 750 500 250
Omsättning 555 653 416 513 350 349 349 347 353 346
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 555 653 416 450 350 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 208 339 313 480 197 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 238 21 -91 -76 121 317 306 308 318 304
Nettoomsättningförändring -15,01% 56,97% -7,56% 28,57% 0,29% 0,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 7,23% 3,09% 1,44% 3,25% 61,38% 14,07% 16,15% -% -% 9,78%
Vinstmarginal 271,35% 92,19% 69,47% 145,56% 4 112,29% 397,13% 446,13% -% -% 178,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 417,84% 2 719,14% 4 187,26% 3 953,56% 6 124,29% 1 944,41% 1 889,11% -% -% 904,05%
Soliditet 97,93% 98,78% 94,57% 94,12% 95,65% 92,39% 91,44% 89,94% 88,55% 85,19%
Kassalikviditet 7 073,90% 20 509,20% 2 014,18% 3 120,54% 5 512,88% 7 990,70% 6 627,72% 3 870,51% 3 443,84% 3 023,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...