Visa allt om Hjandeo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 563 555 653 416 450 350 349 349 0 0
Övrig omsättning - - - - 63 - - - 347 353
Rörelseresultat (EBIT) 214 188 -29 -141 -126 71 267 256 258 268
Resultat efter finansnetto 385 1 506 599 272 638 14 377 1 377 1 535 1 582 2 108
Årets resultat 249 1 370 525 147 457 14 296 1 283 1 385 1 412 2 014
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 558 1 600 1 650 1 699 1 749 1 618 2 980 2 948 2 998 3 048
Omsättningstillgångar 19 371 19 241 17 843 18 329 18 380 21 831 6 872 6 694 6 038 5 028
Tillgångar 20 929 20 841 19 493 20 028 20 129 23 449 9 852 9 643 9 036 8 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 843 19 844 18 724 18 439 18 492 22 035 8 739 8 456 7 821 6 909
Obeskattade reserver 782 726 682 680 614 534 493 502 425 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 434 484 534 584 634 684
Kortfristiga skulder 305 272 87 910 589 396 86 101 156 146
Skulder och eget kapital 20 929 20 841 19 493 20 028 20 129 23 449 9 852 9 643 9 036 8 076
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 250 232 360 150 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 47 47 79 73 113 47 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 163 250 250 240 200 4 000 1 000 1 000 750 500
Omsättning 563 555 653 416 513 350 349 349 347 353
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 563 555 653 416 450 350 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 208 339 313 480 197 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 256 238 21 -91 -76 121 317 306 308 318
Nettoomsättningförändring 1,44% -15,01% 56,97% -7,56% 28,57% 0,29% 0,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,84% 7,23% 3,09% 1,44% 3,25% 61,38% 14,07% 16,15% -% -%
Vinstmarginal 68,38% 271,35% 92,19% 69,47% 145,56% 4 112,29% 397,13% 446,13% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 386,50% 3 417,84% 2 719,14% 4 187,26% 3 953,56% 6 124,29% 1 944,41% 1 889,11% -% -%
Soliditet 97,73% 97,93% 98,78% 94,57% 94,12% 95,65% 92,39% 91,44% 89,94% 88,55%
Kassalikviditet 6 351,15% 7 073,90% 20 509,20% 2 014,18% 3 120,54% 5 512,88% 7 990,70% 6 627,72% 3 870,51% 3 443,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...