Visa allt om Lomberg Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 921 1 232 1 881 1 696 1 348 1 311 2 478 1 043 498 194
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -383 42 767 220 122 316 660 237 -6 18
Resultat efter finansnetto -161 537 780 563 2 078 359 678 234 -8 15
Årets resultat -4 297 443 444 1 947 183 365 207 -8 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 68 81 99 43 214 222 236 196 190
Omsättningstillgångar 2 923 3 571 4 459 4 383 3 977 2 010 1 594 385 177 155
Tillgångar 2 983 3 639 4 539 4 481 4 020 2 224 1 816 622 373 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 504 1 909 2 412 2 769 2 467 620 537 272 65 73
Obeskattade reserver 503 677 537 337 272 272 174 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 156 240
Kortfristiga skulder 976 1 053 1 591 1 375 1 281 1 332 1 105 343 152 32
Skulder och eget kapital 2 983 3 639 4 539 4 481 4 020 2 224 1 816 622 373 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 400 0 0 315 710 215 252 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 400 - - 200 200 - - -
Löner till övriga anställda 600 635 155 255 600 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 500 400 - - - - -
Sociala kostnader 84 96 79 100 40 110 234 18 75 0
Utdelning till aktieägare 150 1 000 800 800 143 100 100 100 0 0
Omsättning 921 1 232 1 881 1 696 1 348 1 311 2 478 1 043 498 194
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 - 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 461 616 941 1 696 - 656 1 239 1 043 498 194
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 430 371 1 020 - 281 593 456 399 50
Rörelseresultat, EBITDA -374 54 785 245 124 333 681 264 4 25
Nettoomsättningförändring -25,24% -34,50% 10,91% 25,82% 2,82% -47,09% 137,58% 109,44% 156,70% -%
Du Pont-modellen -5,43% 14,78% 17,27% 14,86% 51,89% 16,23% 37,33% 38,10% -1,61% 5,22%
Vinstmarginal -17,59% 43,67% 41,68% 39,27% 154,75% 27,54% 27,36% 22,72% -1,20% 9,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 211,40% 204,38% 152,47% 177,36% 200,00% 51,72% 19,73% 4,03% 5,02% 63,40%
Soliditet 63,57% 66,97% 62,37% 67,34% 66,35% 36,89% 36,63% 43,73% 17,43% 21,16%
Kassalikviditet 299,49% 339,13% 280,26% 318,76% 310,46% 150,90% 144,25% 112,24% 116,45% 484,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...