Visa allt om Leg Psykolog Sören Broms Aktiebolag
Visa allt om Leg Psykolog Sören Broms Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 400 447 430 465 518 573 606 847 820 750
Övrig omsättning - - - - 86 - 19 - 54 -
Rörelseresultat (EBIT) 229 199 160 191 302 123 318 250 114 38
Resultat efter finansnetto 235 217 173 207 309 131 377 182 37 174
Årets resultat 178 158 123 129 190 132 293 103 -1 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 216 228 207 220 352 519 642 702 483
Omsättningstillgångar 958 835 805 818 769 602 626 464 445 590
Tillgångar 1 163 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 655 653 650 649 586 581 408 426 517
Obeskattade reserver 337 330 315 300 268 218 278 278 267 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 86 128 86
Kortfristiga skulder 148 66 65 76 72 149 286 333 328 212
Skulder och eget kapital 1 163 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 85 105 0 0 0 202 243 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 39 0 0 60 0 0 0 72 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 9 11 13 8 18 109 166 149
Utdelning till aktieägare 156 156 156 120 128 100 127 120 120 90
Omsättning 400 447 430 465 604 573 625 847 874 750
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 447 430 465 518 573 606 847 410 750
Personalkostnader per anställd (tkr) - 43 94 116 73 16 - 293 250 507
Rörelseresultat, EBITDA 240 211 172 203 336 349 441 365 166 60
Nettoomsättningförändring -10,51% 3,95% -7,53% -10,23% -9,60% -5,45% -28,45% 3,29% 9,33% -%
Du Pont-modellen 20,29% 20,74% 16,76% 20,18% 31,38% 13,84% 33,19% 22,78% 9,94% 16,59%
Vinstmarginal 59,00% 48,77% 40,23% 44,52% 59,85% 23,04% 62,71% 29,75% 13,90% 23,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 202,50% 172,04% 172,09% 159,57% 134,56% 79,06% 56,11% 15,47% 14,27% 50,40%
Soliditet 80,81% 86,81% 87,08% 84,90% 85,68% 78,27% 68,64% 54,99% 53,90% 65,63%
Kassalikviditet 647,30% 1 265,15% 1 238,46% 1 076,32% 1 068,06% 404,03% 218,88% 139,34% 135,67% 278,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...