Visa allt om Leg Psykolog Sören Broms Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 447 430 465 518 573 606 847 820 750 750
Övrig omsättning - - - 86 - 19 - 54 - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 160 191 302 123 318 250 114 38 43
Resultat efter finansnetto 217 173 207 309 131 377 182 37 174 157
Årets resultat 158 123 129 190 132 293 103 -1 53 102
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 228 207 220 352 519 642 702 483 263
Omsättningstillgångar 835 805 818 769 602 626 464 445 590 606
Tillgångar 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 653 650 649 586 581 408 426 517 529
Obeskattade reserver 330 315 300 268 218 278 278 267 260 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 86 128 86 0
Kortfristiga skulder 66 65 76 72 149 286 333 328 212 178
Skulder och eget kapital 1 051 1 032 1 026 988 954 1 145 1 106 1 147 1 073 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 85 105 0 0 0 202 243 281 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 0 0 60 0 0 0 72 67 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 9 11 13 8 18 109 166 149 148
Utdelning till aktieägare 156 156 120 128 100 127 120 120 90 65
Omsättning 447 430 465 604 573 625 847 874 750 750
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 447 430 465 518 573 606 847 410 750 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 43 94 116 73 16 - 293 250 507 447
Rörelseresultat, EBITDA 211 172 203 336 349 441 365 166 60 87
Nettoomsättningförändring 3,95% -7,53% -10,23% -9,60% -5,45% -28,45% 3,29% 9,33% 0,00% -%
Du Pont-modellen 20,74% 16,76% 20,18% 31,38% 13,84% 33,19% 22,78% 9,94% 16,59% 18,30%
Vinstmarginal 48,77% 40,23% 44,52% 59,85% 23,04% 62,71% 29,75% 13,90% 23,73% 21,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 172,04% 172,09% 159,57% 134,56% 79,06% 56,11% 15,47% 14,27% 50,40% 57,07%
Soliditet 86,81% 87,08% 84,90% 85,68% 78,27% 68,64% 54,99% 53,90% 65,63% 74,30%
Kassalikviditet 1 265,15% 1 238,46% 1 076,32% 1 068,06% 404,03% 218,88% 139,34% 135,67% 278,30% 340,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...