Visa allt om Martine Colliander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 057 1 888 2 346 1 299 2 099 2 145 1 019 675 869 759
Övrig omsättning 505 36 50 27 3 14 - - - 91
Rörelseresultat (EBIT) 835 -108 145 100 100 55 79 110 191 110
Resultat efter finansnetto 812 -147 83 4 24 -10 15 29 148 111
Årets resultat 508 -100 61 1 11 -5 7 13 83 111
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 817 1 954 2 034 2 048 2 041 2 136 2 217 1 927 1 935 32
Omsättningstillgångar 852 599 656 572 528 600 1 235 116 57 406
Tillgångar 2 669 2 553 2 690 2 620 2 569 2 736 3 452 2 043 1 992 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 620 112 212 151 150 139 144 137 214 231
Obeskattade reserver 183 0 47 50 50 43 48 44 36 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 690 1 993 2 053 2 243 2 061 2 103 2 125 1 262 1 269 0
Kortfristiga skulder 176 447 378 177 308 451 1 134 600 473 208
Skulder och eget kapital 2 669 2 553 2 690 2 620 2 569 2 736 3 452 2 043 1 992 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 24 54 103 63 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 35 41 49 42 20 25 43 15 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 100
Omsättning 3 562 1 924 2 396 1 326 2 102 2 159 1 019 675 869 850
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 057 1 888 2 346 1 299 2 099 2 145 1 019 675 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 61 68 75 91 49 20 87 149 - -
Rörelseresultat, EBITDA 912 -3 252 176 195 158 147 175 248 118
Nettoomsättningförändring 61,92% -19,52% 80,60% -38,11% -2,14% 110,50% 50,96% -22,32% 14,49% -%
Du Pont-modellen 31,29% -4,23% 5,39% 3,82% 3,89% 2,01% 2,29% 5,38% 9,64% 25,34%
Vinstmarginal 27,31% -5,72% 6,18% 7,70% 4,76% 2,56% 7,75% 16,30% 22,09% 14,62%
Bruttovinstmarginal 28,20% 24,05% 30,43% 43,88% 29,82% 28,72% 46,12% 77,93% 86,54% 81,16%
Rörelsekapital/omsättning 22,11% 8,05% 11,85% 30,41% 10,48% 6,95% 9,91% -71,70% -47,87% 26,09%
Soliditet 28,58% 4,39% 9,17% 7,17% 7,27% 6,24% 5,17% 8,26% 12,04% 52,74%
Kassalikviditet 352,84% 31,32% 61,90% 66,10% 72,40% 51,22% 63,23% 19,33% 12,05% 195,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...