Visa allt om Atherolog Aktiebolag
Visa allt om Atherolog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 960 1 121 1 312 1 000 873 782 737 710 658 461
Övrig omsättning - - - 1 3 114 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 325 529 226 176 187 139 94 108 111
Resultat efter finansnetto 177 329 540 236 187 216 117 239 147 114
Årets resultat 135 255 418 128 140 167 94 165 106 80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 872 912 108 86 71 82 111 97 127 123
Omsättningstillgångar 583 600 1 366 1 069 1 024 901 915 1 042 1 188 1 158
Tillgångar 1 456 1 512 1 474 1 154 1 095 983 1 026 1 140 1 315 1 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 1 249 1 174 899 913 874 857 882 806 788
Obeskattade reserver 60 60 60 60 0 2 13 54 54 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 347 334
Kortfristiga skulder 181 203 240 196 182 108 157 203 107 105
Skulder och eget kapital 1 456 1 512 1 474 1 154 1 095 983 1 026 1 140 1 315 1 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 439 402 345 315 237 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 560 552 551 551 0 0 0 0 48 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 118 118 116 117 160 139 91 174 96 80
Utdelning till aktieägare 100 170 180 143 143 100 150 120 89 89
Omsättning 960 1 121 1 312 1 001 876 896 737 710 658 461
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 480 561 656 1 000 437 391 369 355 658 461
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 335 335 671 300 280 220 254 386 239
Rörelseresultat, EBITDA 174 327 535 232 184 223 172 124 138 137
Nettoomsättningförändring -14,36% -14,56% 31,20% 14,55% 11,64% 6,11% 3,80% 7,90% 42,73% -%
Du Pont-modellen 12,29% 21,76% 36,57% 20,45% 17,17% 22,58% 13,55% 21,23% 12,40% 10,06%
Vinstmarginal 18,65% 29,35% 41,08% 23,60% 21,53% 28,39% 18,86% 34,08% 24,77% 27,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,88% 35,41% 85,82% 87,30% 96,45% 101,41% 102,85% 118,17% 164,29% 228,42%
Soliditet 86,59% 85,70% 82,82% 81,73% 83,38% 89,06% 84,46% 80,78% 64,25% 64,50%
Kassalikviditet 322,10% 295,57% 569,17% 545,41% 562,64% 834,26% 582,80% 513,30% 1 110,28% 1 102,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...