Visa allt om Silja Zoo Aktiebolag
Visa allt om Silja Zoo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 8 34 309 1 159 1 605 2 021 1 886 1 839
Övrig omsättning - 10 - - 128 14 1 1 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 0 -13 3 -48 -79 73 -64 10 -110 77
Resultat efter finansnetto 0 -13 -78 -125 -154 -4 -158 -84 -183 7
Årets resultat 0 -13 -78 -125 -154 -4 -158 -84 -187 7
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 4 6 8 2 15 50 91
Omsättningstillgångar 1 0 22 61 177 327 367 622 600 697
Tillgångar 1 0 24 66 183 336 369 636 650 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -947 -947 -934 -856 -731 -577 -574 -415 -331 -143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 509 495 496 510 487 244 279 296 324 275
Kortfristiga skulder 439 452 461 412 427 669 664 756 658 657
Skulder och eget kapital 1 0 24 66 183 336 369 636 650 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 63 46 22 56 49
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 45 97 64 151 183 186 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 14 45 52 84 95 107 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 8 34 437 1 173 1 606 2 022 1 886 1 840
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 8 17 155 580 803 1 011 943 920
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 30 71 90 141 153 178 161
Rörelseresultat, EBITDA 0 -13 5 -46 -77 76 -51 45 -68 121
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -76,47% -89,00% -73,34% -27,79% -20,58% 7,16% 2,56% -%
Du Pont-modellen -% -% 12,50% -72,73% -43,17% 22,02% -17,34% 1,73% -16,92% 9,77%
Vinstmarginal -% -% 37,50% -141,18% -25,57% 6,38% -3,99% 0,54% -5,83% 4,19%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 55,88% -1,62% 37,96% 33,08% 35,58% 35,42% 44,70%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -5 487,50% -1 032,35% -80,91% -29,51% -18,50% -6,63% -3,08% 2,18%
Soliditet -94 700,00% -% -3 891,67% -1 296,97% -399,45% -171,73% -155,56% -65,25% -50,92% -18,15%
Kassalikviditet 0,23% 0,00% 0,00% 9,47% 32,79% 12,86% 6,93% 23,15% 19,76% 20,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...