Visa allt om de Ski AB
Visa allt om de Ski AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -163 -184 -184 -17 -1 621 -6 -1 -19 -30 13
Resultat efter finansnetto -163 -184 -184 -17 -1 -51 -2 -21 -30 13
Årets resultat -163 -184 -184 -17 -1 -51 -2 -21 -30 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 530 660 800 800 750 750 0 2 6
Omsättningstillgångar 759 169 145 145 832 454 2 10 52 98
Tillgångar 1 129 699 805 945 1 632 1 204 752 10 54 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 414 598 782 799 367 -32 -30 -9 21
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 878 285 207 163 833 837 784 40 63 83
Skulder och eget kapital 1 129 699 805 945 1 632 1 204 752 10 54 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 3 655
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 655
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 220
Rörelseresultat, EBITDA -3 -24 -24 -17 -1 621 -6 -1 -17 -26 17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -55,56% 12,50%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -1 000,00% 1,98%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -33,33% 55,11%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -366,67% 2,29%
Soliditet 22,23% 59,23% 74,29% 82,75% 48,96% 30,48% -4,26% -300,00% -16,67% 20,19%
Kassalikviditet 86,45% 59,30% 70,05% 88,96% 99,88% 54,24% 0,26% 25,00% 82,54% 118,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...