Visa allt om Kolmårdens Komponentmärkning Aktiebolag
Visa allt om Kolmårdens Komponentmärkning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 672 555 285 376 385 296 240 623 122 106
Övrig omsättning - - - - - 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 418 332 88 190 201 157 -49 297 -18 -17
Resultat efter finansnetto 426 341 96 199 193 166 -43 318 -2 -9
Årets resultat 271 216 75 109 108 91 0 176 -2 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 276 276 276 276 0 0 0 271 267
Omsättningstillgångar 958 813 509 533 438 638 503 640 76 82
Tillgångar 1 234 1 089 785 809 714 638 503 640 347 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 724 652 517 522 453 385 363 433 257 259
Obeskattade reserver 306 229 166 166 116 71 30 75 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 38 38 38 38 38
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 204 208 103 122 145 145 72 94 51 51
Skulder och eget kapital 1 234 1 089 785 809 714 638 503 640 347 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 114 16 13
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 142 142 95 95 95 54 116 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 14 10 12 16 18 12 44 11 10
Utdelning till aktieägare 200 200 80 80 40 40 70 70 0 0
Omsättning 672 555 285 376 385 307 240 623 122 106
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 672 555 285 376 385 296 240 623 122 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 193 136 153 146 105 155 179 33 29
Rörelseresultat, EBITDA 418 332 88 190 201 157 -49 297 -18 -16
Nettoomsättningförändring 21,08% 94,74% -24,20% -2,34% 30,07% 23,33% -61,48% 410,66% 15,09% -%
Du Pont-modellen 34,76% 31,40% 12,48% 24,60% 29,55% 25,86% -8,55% 49,69% -0,58% -2,58%
Vinstmarginal 63,84% 61,62% 34,39% 52,93% 54,81% 55,74% -17,92% 51,04% -1,64% -8,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,62% 96,62% 100,00% 95,18% 99,18% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 112,20% 109,01% 142,46% 109,31% 76,10% 166,55% 179,58% 87,64% 20,49% 29,25%
Soliditet 78,01% 76,27% 82,35% 79,65% 75,42% 68,55% 76,56% 76,09% 74,06% 74,21%
Kassalikviditet 469,61% 390,87% 494,17% 436,89% 302,07% 440,00% 698,61% 680,85% 149,02% 160,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...