Visa allt om Staffan Göthe RTC Aktiebolag
Visa allt om Staffan Göthe RTC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 266 881 649 - 412 309 533 310 890 212
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 684 287 - 122 -231 151 73 558 -210
Resultat efter finansnetto 0 682 298 - -3 -229 181 71 558 -212
Årets resultat 0 531 266 - -43 -237 124 44 457 -212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 567 911 911 - 683 1 050 950 850 650 650
Omsättningstillgångar 248 1 043 397 - 373 139 481 402 601 189
Tillgångar 1 815 1 954 1 307 - 1 056 1 189 1 431 1 252 1 251 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 761 1 721 1 190 - 952 995 1 307 1 208 1 165 707
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 233 118 - 104 193 123 44 87 132
Skulder och eget kapital 1 815 1 954 1 307 - 1 056 1 189 1 431 1 252 1 251 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 189 - 144 216 144 0 85 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 24 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 2 24 - 15 68 51 52 65 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 75 25 0 0
Omsättning 266 881 649 - 412 309 533 310 890 212
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 881 649 - 412 309 533 310 890 212
Personalkostnader per anställd (tkr) - 26 213 - 159 310 204 61 150 224
Rörelseresultat, EBITDA 3 684 287 - 122 -231 151 73 558 -210
Nettoomsättningförändring -69,81% 35,75% -% -% 33,33% -42,03% 71,94% -65,17% 319,81% -%
Du Pont-modellen 0,17% 35,01% 23,03% -% 11,55% -19,01% 12,86% 6,23% 45,16% -24,88%
Vinstmarginal 1,13% 77,64% 46,38% -% 29,61% -73,14% 34,52% 25,16% 63,48% -98,58%
Bruttovinstmarginal 96,24% 98,07% 98,61% -% 93,93% 87,06% 98,31% 93,87% 97,64% 84,91%
Rörelsekapital/omsättning 72,93% 91,94% 42,99% -% 65,29% -17,48% 67,17% 115,48% 57,75% 26,89%
Soliditet 97,02% 88,08% 91,05% -% 90,15% 83,68% 91,33% 96,49% 93,13% 84,17%
Kassalikviditet 459,26% 447,64% 336,44% -% 358,65% 72,02% 391,06% 913,64% 690,80% 143,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...