Visa allt om Applerums Livsmedelsproducent Aktiebolag
Visa allt om Applerums Livsmedelsproducent Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 423 19 419 19 298 17 847 17 843 12 944 12 750 16 741 12 796 7 316
Övrig omsättning 74 28 93 141 316 262 357 295 299 340
Rörelseresultat (EBIT) -216 357 87 610 444 393 118 1 298 356 5
Resultat efter finansnetto 345 208 -128 331 138 152 -40 1 160 113 -93
Årets resultat 230 58 -128 331 138 152 -40 1 160 113 -93
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 706 7 158 7 190 7 985 7 760 6 517 3 991 3 587 2 630 1 132
Omsättningstillgångar 2 630 3 310 2 779 2 222 1 392 2 656 2 431 2 553 1 914 1 749
Tillgångar 9 336 10 468 9 968 10 207 9 152 9 174 6 422 6 140 4 544 2 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 467 1 737 1 679 1 807 1 476 1 338 1 186 1 376 216 103
Obeskattade reserver 265 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 102 102 91 72 47 42 30 18 0 0
Långfristiga skulder 4 812 5 614 5 855 5 813 4 840 4 733 2 239 2 128 1 983 269
Kortfristiga skulder 2 691 2 865 2 343 2 515 2 790 3 061 2 967 2 619 2 345 2 509
Skulder och eget kapital 9 336 10 468 9 968 10 207 9 152 9 174 6 422 6 140 4 544 2 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 575 559 650 461 270 300 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 881 703 671 30 13 6 218 256 323 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 312 237 259 223 253 257 170 240 292 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 19 497 19 447 19 391 17 988 18 159 13 206 13 107 17 036 13 095 7 656
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 856 4 855 4 825 4 462 4 461 4 315 4 250 5 580 4 265 2 439
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 239 234 208 206 305 283 255 305 232
Rörelseresultat, EBITDA 855 1 327 1 016 1 527 1 169 904 593 1 685 688 281
Nettoomsättningförändring 0,02% 0,63% 8,13% 0,02% 37,85% 1,52% -23,84% 30,83% 74,90% -%
Du Pont-modellen 4,52% 3,43% 1,00% 6,06% 4,92% 4,37% 2,26% 21,30% 7,99% 0,28%
Vinstmarginal 2,17% 1,85% 0,52% 3,47% 2,52% 3,10% 1,14% 7,81% 2,84% 0,11%
Bruttovinstmarginal 24,36% 27,29% 33,99% 23,53% 26,87% 17,86% 26,47% 31,40% 21,31% 21,84%
Rörelsekapital/omsättning -0,31% 2,29% 2,26% -1,64% -7,84% -3,13% -4,20% -0,39% -3,37% -10,39%
Soliditet 17,93% 17,71% 16,84% 17,70% 16,13% 14,58% 18,47% 22,41% 4,75% 3,58%
Kassalikviditet 47,60% 88,31% 107,94% 27,55% 34,37% 42,89% 76,88% 84,80% 9,81% 18,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...