Visa allt om Webway Aktiebolag
Visa allt om Webway Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 128 149 118 189 330 480 678 269 416 313
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 7 -77 -67 4 13 2 72 -42 -27
Resultat efter finansnetto 22 8 -76 -67 6 13 2 77 -41 -27
Årets resultat 85 8 -26 -67 0 1 2 37 -41 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 25 23 0 0 0 0 0 0 22
Omsättningstillgångar 184 159 137 198 349 289 272 330 196 219
Tillgångar 241 184 160 198 349 289 272 330 196 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 111 104 130 196 197 196 194 157 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 44 0 0 0 0 6 46 0 0
Kortfristiga skulder 3 29 57 68 152 93 71 91 39 43
Skulder och eget kapital 241 184 160 198 349 289 272 330 196 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 149 118 189 330 480 678 269 416 313
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 7 -77 -67 4 13 2 72 -42 -27
Nettoomsättningförändring -14,09% 26,27% -37,57% -42,73% -31,25% -29,20% 152,04% -35,34% 32,91% -%
Du Pont-modellen 9,13% 3,80% -48,13% -33,84% 1,72% 4,50% 0,74% 23,33% -20,92% -11,16%
Vinstmarginal 17,19% 4,70% -65,25% -35,45% 1,82% 2,71% 0,29% 28,62% -9,86% -8,63%
Bruttovinstmarginal 67,19% 56,38% 100,00% 80,42% 41,52% 44,58% 34,96% 65,06% 42,07% 27,48%
Rörelsekapital/omsättning 141,41% 87,25% 67,80% 68,78% 59,70% 40,83% 29,65% 88,85% 37,74% 56,23%
Soliditet 81,33% 60,33% 65,00% 65,66% 56,16% 68,17% 72,06% 58,79% 80,10% 81,82%
Kassalikviditet 6 133,33% 548,28% 240,35% 291,18% 229,61% 310,75% 383,10% 362,64% 502,56% 509,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...