Visa allt om Tomas Hed AB
Visa allt om Tomas Hed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010 1 194
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 -7 90 251 214 229 110 226 121 102
Resultat efter finansnetto 29 -11 89 248 202 292 144 79 136 22
Årets resultat 20 -12 59 219 202 292 144 79 136 22
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 3 6 8 10 21 21 30 41
Omsättningstillgångar 274 442 461 341 93 93 273 138 200 176
Tillgångar 276 444 464 347 101 103 294 159 231 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 192 204 145 -73 -275 -567 -711 -789 -926
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 76 311 450 522 796 825
Kortfristiga skulder 64 251 260 201 99 68 411 349 224 318
Skulder och eget kapital 276 444 464 347 101 103 294 159 231 217
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 296 373 525 366 363 337 343 414 351 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 8 0 0 0 76
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 175 222 173 171 153 151 175 144 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010 1 194
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 847 874 1 254 1 223 1 222 1 264 1 108 1 193 1 010 597
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 571 772 558 559 521 495 590 497 232
Rörelseresultat, EBITDA 31 -6 92 253 216 240 122 237 132 105
Nettoomsättningförändring -3,09% -30,30% 2,53% 0,08% -3,32% 14,08% -7,12% 18,12% -15,41% -%
Du Pont-modellen 11,23% -1,58% 19,40% 72,33% 211,88% 319,42% 48,98% 142,77% 58,87% 47,00%
Vinstmarginal 3,66% -0,80% 7,18% 20,52% 17,51% 26,03% 13,00% 19,03% 13,47% 8,54%
Bruttovinstmarginal 92,68% 99,89% 97,13% 93,87% 92,06% 87,97% 85,65% 90,95% 87,13% 73,62%
Rörelsekapital/omsättning 24,79% 21,85% 16,03% 11,45% -0,49% 1,98% -12,45% -17,69% -2,38% -11,89%
Soliditet 76,81% 43,24% 43,97% 41,79% -72,28% -266,99% -192,86% -447,17% -341,56% -426,73%
Kassalikviditet 428,12% 176,10% 177,31% 169,65% 93,94% 136,76% 66,42% 39,54% 89,29% 55,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...