Visa allt om Patcy's Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 314 7 846 5 409 5 411 6 057 5 851 6 119 5 770 5 640 5 306
Övrig omsättning 46 169 91 7 9 - - 55 31 27
Rörelseresultat (EBIT) 306 417 -115 -117 97 26 -106 104 142 202
Resultat efter finansnetto 271 312 -629 -381 25 -15 -159 58 79 137
Årets resultat 271 312 -629 -381 25 -15 -159 58 79 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 51 122 182 160 112 141 178 211 246
Omsättningstillgångar 802 681 910 1 022 982 1 409 1 410 1 465 1 605 916
Tillgångar 820 733 1 032 1 203 1 142 1 521 1 551 1 642 1 816 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -311 -582 -895 -266 115 90 106 165 107 -171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 90 433 451 212 460 459 495 669 436
Kortfristiga skulder 1 082 1 225 1 493 1 018 815 971 986 983 1 040 897
Skulder och eget kapital 820 733 1 032 1 203 1 142 1 521 1 551 1 642 1 816 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 447 229 106 18 0 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 352 2 005 1 435 1 261 731 880 1 076 795 677 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 441 700 570 447 420 386 423 278 284 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 360 8 015 5 500 5 418 6 066 5 851 6 119 5 825 5 671 5 333
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 1 308 902 1 353 1 514 1 950 2 040 1 923 1 880 1 769
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 454 337 430 404 501 538 366 326 292
Rörelseresultat, EBITDA 339 493 -56 -61 127 55 -77 138 180 246
Nettoomsättningförändring -32,27% 45,05% -0,04% -10,67% 3,52% -4,38% 6,05% 2,30% 6,29% -%
Du Pont-modellen 37,32% 56,89% -11,14% -13,88% 8,58% 1,97% -6,13% 7,00% 7,87% 17,38%
Vinstmarginal 5,76% 5,31% -2,13% -3,09% 1,62% 0,51% -1,55% 1,99% 2,54% 3,81%
Bruttovinstmarginal 62,98% 65,26% 63,43% 53,83% 56,78% 55,08% 51,81% 49,65% 47,04% 50,13%
Rörelsekapital/omsättning -5,27% -6,93% -10,78% 0,07% 2,76% 7,49% 6,93% 8,35% 10,02% 0,36%
Soliditet -37,93% -79,40% -86,72% -22,11% 10,07% 5,92% 6,83% 10,05% 5,89% -14,72%
Kassalikviditet 45,66% 31,18% 40,46% 65,23% 70,92% 101,65% 110,04% 116,28% 119,13% 58,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...