Visa allt om BP Rör i Borgholm Aktiebolag
Visa allt om BP Rör i Borgholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 945 10 243 10 037 9 928 9 649 8 897 9 822 14 954 14 984 13 284
Övrig omsättning 8 155 21 7 4 36 106 96 137 93
Rörelseresultat (EBIT) 961 73 -266 -164 259 446 7 134 702 953
Resultat efter finansnetto 1 029 206 -273 -171 253 444 14 143 710 1 002
Årets resultat 665 206 -273 129 130 324 7 168 378 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 373 360 241 143 129 159 173 234 290 262
Omsättningstillgångar 3 839 3 065 2 561 3 356 3 900 3 526 3 866 3 964 5 210 4 798
Tillgångar 4 211 3 426 2 802 3 499 4 028 3 685 4 039 4 198 5 500 5 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 347 1 687 1 514 1 787 1 708 1 823 1 659 1 972 2 504 2 206
Obeskattade reserver 200 0 0 0 294 294 294 294 394 214
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 298 0 500 500 500 500 500 500 0
Kortfristiga skulder 1 664 1 441 1 288 1 212 1 526 1 068 1 586 1 432 2 102 2 640
Skulder och eget kapital 4 211 3 426 2 802 3 499 4 028 3 685 4 039 4 198 5 500 5 060
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 414 401 380 341 386 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 865 2 875 2 588 2 207 1 847 1 398 1 946 2 387 2 604 2 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 091 977 985 819 207 686 1 067 201 1 049 990
Utdelning till aktieägare 300 5 33 0 50 245 160 320 700 80
Omsättning 10 953 10 398 10 058 9 935 9 653 8 933 9 928 15 050 15 121 13 377
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 9 9 10 9 10 11 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 564 1 280 1 115 1 103 965 989 982 1 359 1 498 1 476
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 496 402 342 322 281 342 351 365 355
Rörelseresultat, EBITDA 1 022 115 -252 -154 290 488 56 200 795 1 017
Nettoomsättningförändring 6,85% 2,05% 1,10% 2,89% 8,45% -9,42% -34,32% -0,20% 12,80% -%
Du Pont-modellen 24,67% 6,28% -9,42% -4,54% 6,53% 12,18% 0,40% 3,60% 13,05% 19,88%
Vinstmarginal 9,49% 2,10% -2,63% -1,60% 2,73% 5,05% 0,16% 1,01% 4,79% 7,57%
Bruttovinstmarginal 62,00% 53,71% 47,89% 45,76% 50,91% 48,74% 47,01% 35,27% 37,36% 42,02%
Rörelsekapital/omsättning 19,87% 15,85% 12,68% 21,60% 24,60% 27,63% 23,21% 16,93% 20,74% 16,25%
Soliditet 59,44% 49,24% 54,03% 51,07% 47,78% 55,35% 46,44% 52,02% 50,69% 46,64%
Kassalikviditet 174,28% 147,74% 111,96% 170,05% 175,23% 255,62% 190,23% 226,47% 190,06% 131,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...