Visa allt om TM i Örnsköldsvik AB
Visa allt om TM i Örnsköldsvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 089 27 048 22 225 23 159 24 406 23 557 27 112 28 918 32 210 25 259
Övrig omsättning 636 490 476 500 613 467 497 495 459 528
Rörelseresultat (EBIT) 7 430 8 633 7 342 7 209 9 109 6 262 7 391 7 929 10 365 7 568
Resultat efter finansnetto 7 430 8 629 7 327 7 218 9 136 6 262 8 931 9 185 10 813 8 039
Årets resultat 103 98 293 5 443 6 422 4 588 7 255 6 720 7 716 11 311
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 1 194 1 275 1 353 1 455 1 582 839 3 800 4 058 4 075
Omsättningstillgångar 6 298 7 362 4 980 5 314 6 071 6 321 8 815 7 403 10 230 10 479
Tillgångar 7 501 8 556 6 255 6 667 7 525 7 903 9 654 11 203 14 288 14 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 315 1 212 1 114 821 538 3 248 3 083 1 060 973 1 033
Obeskattade reserver 56 8 5 17 27 6 4 65 101 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 131 7 335 5 136 5 829 6 961 4 648 6 567 10 078 13 214 13 384
Skulder och eget kapital 7 501 8 556 6 255 6 667 7 525 7 903 9 654 11 203 14 288 14 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 144 934 1 184 1 053 897 1 566 1 645 1 613 1 670 1 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 456 371 451 458 448 470 509 440 520 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0
Omsättning 26 725 27 538 22 701 23 659 25 019 24 024 27 609 29 413 32 669 25 787
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 522 9 016 7 408 5 790 8 135 4 711 5 422 5 784 6 442 5 052
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 468 568 397 479 421 438 414 459 462
Rörelseresultat, EBITDA 7 553 8 735 7 446 7 310 9 227 6 415 7 602 8 168 10 628 7 842
Nettoomsättningförändring -3,55% 21,70% -4,03% -5,11% 3,60% -13,11% -6,25% -10,22% 27,52% -%
Du Pont-modellen 99,07% 100,92% 117,54% 108,35% 121,51% 79,32% 92,71% 82,19% 76,03% 55,31%
Vinstmarginal 28,48% 31,92% 33,08% 31,19% 37,47% 26,61% 33,01% 31,84% 33,73% 31,87%
Bruttovinstmarginal 44,53% 46,51% 50,64% 47,75% 52,75% 47,55% 44,01% 43,63% 46,26% 48,42%
Rörelsekapital/omsättning 0,64% 0,10% -0,70% -2,22% -3,65% 7,10% 8,29% -9,25% -9,26% -11,50%
Soliditet 18,11% 14,24% 17,87% 12,50% 7,41% 41,15% 31,97% 9,88% 7,32% 7,78%
Kassalikviditet 37,38% 58,24% 27,76% 45,94% 37,84% 85,56% 93,97% 45,82% 56,93% 52,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...