Visa allt om Vidi Läkar Aktiebolag
Visa allt om Vidi Läkar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 380 2 381 2 580 1 169 2 694 2 781 2 584 2 705 2 601 2 666
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 180 1 039 1 378 290 423 395 251 206 354 465
Resultat efter finansnetto 1 191 1 058 1 373 286 414 386 245 216 342 452
Årets resultat 687 608 790 150 215 276 173 225 251 236
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 4 54 56 65 390 420
Omsättningstillgångar 3 140 2 357 1 725 1 316 1 132 983 828 853 647 655
Tillgångar 3 140 2 357 1 726 1 319 1 136 1 037 884 918 1 037 1 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 690 1 163 915 575 424 409 333 379 434 383
Obeskattade reserver 1 105 805 535 185 110 0 0 0 100 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 111 73 0 194 152 199 174 143 142 182
Kortfristiga skulder 234 316 276 365 450 429 377 395 360 395
Skulder och eget kapital 3 140 2 357 1 726 1 319 1 136 1 037 884 918 1 037 1 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 751 682 821 670 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 439 550 449 394 1 010 299 296 293 281 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 182 141 211 601 405 385 421 564 619
Utdelning till aktieägare 160 160 360 150 300 200 200 220 280 200
Omsättning 2 380 2 381 2 580 1 169 2 694 2 781 2 584 2 705 2 601 2 666
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 0 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 190 1 191 1 290 390 - 927 861 902 867 889
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 395 324 207 - 605 592 619 554 547
Rörelseresultat, EBITDA 1 180 1 040 1 380 291 425 397 271 231 384 505
Nettoomsättningförändring -0,04% -7,71% 120,70% -% -3,13% 7,62% -4,47% 4,00% -2,44% -%
Du Pont-modellen 38,06% 45,06% 80,13% 21,99% 37,24% 38,09% 28,39% 24,40% 34,14% 43,26%
Vinstmarginal 50,21% 44,60% 53,60% 24,81% 15,70% 14,20% 9,71% 8,28% 13,61% 17,44%
Bruttovinstmarginal 98,78% 98,78% 99,03% 98,63% 99,03% 99,07% 99,19% 99,30% 99,19% 99,32%
Rörelsekapital/omsättning 122,10% 85,72% 56,16% 81,35% 25,32% 19,92% 17,45% 16,93% 11,03% 9,75%
Soliditet 81,27% 75,98% 77,19% 53,93% 44,46% 39,44% 37,67% 41,29% 48,79% 43,33%
Kassalikviditet 1 341,88% 745,89% 625,00% 360,55% 251,56% 229,14% 219,63% 215,95% 179,72% 165,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...