Visa allt om Multifariam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 748 1 154 898 920 818 714 703 829 6 117 6 733
Övrig omsättning - 13 - - - - - 1 571 - -
Rörelseresultat (EBIT) 277 443 402 260 302 284 337 1 470 40 -155
Resultat efter finansnetto 274 438 396 251 295 279 329 1 443 26 -162
Årets resultat 210 412 307 135 255 201 171 833 26 -162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 396 2 324 2 252 2 144 2 000 2 000 2 000 2 000 51 126
Omsättningstillgångar 177 303 219 171 161 60 114 128 921 709
Tillgångar 2 573 2 627 2 471 2 315 2 161 2 060 2 114 2 128 971 835
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 690 1 581 1 269 1 062 1 127 1 072 1 071 1 099 266 240
Obeskattade reserver 336 333 427 427 363 419 419 331 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 92 82 83 94 96 99 98 95 50
Kortfristiga skulder 545 622 693 743 578 473 525 599 610 545
Skulder och eget kapital 2 573 2 627 2 471 2 315 2 161 2 060 2 114 2 128 971 835
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 70 35 0 72 188 182 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 8 23 24 207 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 13 12 8 23 12 92 140 194 204 243
Utdelning till aktieägare 300 100 100 100 200 200 200 200 0 0
Omsättning 748 1 167 898 920 818 714 703 2 400 6 117 6 733
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 748 1 154 898 920 818 714 352 415 3 059 2 244
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 22 11 97 57 104 130 211 308 267
Rörelseresultat, EBITDA 277 443 402 260 302 284 337 1 470 81 -91
Nettoomsättningförändring -35,18% 28,51% -2,39% 12,47% 14,57% 1,56% -15,20% -86,45% -9,15% -%
Du Pont-modellen 10,77% 16,86% 16,27% 11,23% 13,98% 13,79% 15,94% 69,27% 4,12% -18,44%
Vinstmarginal 37,03% 38,39% 44,77% 28,26% 36,92% 39,78% 47,94% 177,80% 0,65% -2,29%
Bruttovinstmarginal 64,04% 57,89% 61,25% 41,52% 48,29% 59,24% 99,00% 70,21% 25,42% 25,29%
Rörelsekapital/omsättning -49,20% -27,64% -52,78% -62,17% -50,98% -57,84% -58,46% -56,82% 5,08% 2,44%
Soliditet 75,87% 70,07% 64,83% 59,47% 64,53% 67,03% 65,27% 62,84% 27,39% 28,74%
Kassalikviditet 32,48% 48,71% 31,60% 23,01% 27,85% 12,68% 21,71% 21,37% 81,15% 50,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...