Visa allt om Kärnans Tobak Aktiebolag
Visa allt om Kärnans Tobak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 076 2 206 2 389 2 641 2 780 2 706 2 562 2 491 2 575 2 610
Övrig omsättning 3 9 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -5 20 43 9 -14 99 49 -77 169
Resultat efter finansnetto -3 -7 17 41 5 -18 96 42 -86 160
Årets resultat 12 -17 6 27 -3 -22 21 42 -43 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 67 94 80 61 75 91 105 125 142
Omsättningstillgångar 324 268 313 352 425 460 562 362 365 510
Tillgångar 367 335 407 431 486 536 653 468 490 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 151 168 163 136 139 188 167 125 168
Obeskattade reserver 0 27 38 40 48 50 50 0 0 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 37 62
Kortfristiga skulder 204 157 202 229 303 347 416 288 327 379
Skulder och eget kapital 367 335 407 431 486 536 653 468 490 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 230 210 88 127 164 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 495 431 464 485 270 225 149 223 295 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 183 168 176 183 188 167 106 143 167 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Omsättning 2 079 2 215 2 389 2 641 2 780 2 706 2 562 2 491 2 575 2 610
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 038 1 103 - 1 321 1 390 1 353 1 281 1 246 2 575 1 305
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 331 - 338 343 303 173 250 630 257
Rörelseresultat, EBITDA 21 19 41 57 23 2 116 69 -50 201
Nettoomsättningförändring -5,89% -7,66% -9,54% -5,00% 2,73% 5,62% 2,85% -3,26% -1,34% -%
Du Pont-modellen -0,82% -1,49% 4,91% 9,98% 2,06% -2,43% 15,16% 11,54% -15,71% 26,03%
Vinstmarginal -0,14% -0,23% 0,84% 1,63% 0,36% -0,48% 3,86% 2,17% -2,99% 6,51%
Bruttovinstmarginal 51,93% 46,92% 46,30% 42,26% 41,19% 36,25% 35,25% 37,98% 39,03% 41,30%
Rörelsekapital/omsättning 5,78% 5,03% 4,65% 4,66% 4,39% 4,18% 5,70% 2,97% 1,48% 5,02%
Soliditet 44,41% 51,36% 48,56% 44,66% 35,26% 32,81% 34,43% 35,68% 25,51% 30,47%
Kassalikviditet 73,04% 71,97% 53,96% 64,63% 66,34% 77,52% 81,73% 51,04% 58,72% 75,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...