Visa allt om Advokatfirman Lars Rosén Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Lars Rosén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -2 -3 -3 -16 -22 -21 -27 -12 -98
Resultat efter finansnetto -2 -2 -2 -2 -15 -21 -20 -19 -5 -96
Årets resultat -2 -2 -2 -2 -15 -21 -20 -19 -5 -96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 0 10 10 10 10 10
Omsättningstillgångar 78 79 82 86 86 106 216 231 313 331
Tillgångar 79 80 83 86 87 116 226 241 323 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 78 80 82 84 99 212 233 287 292
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 3 4 4 3 17 14 8 36 49
Skulder och eget kapital 79 80 83 86 87 116 226 241 323 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 92 0 35 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 20
Rörelseresultat, EBITDA -2 -2 -3 -3 -16 -22 -21 -27 -12 -98
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,94% 97,50% 96,39% 95,35% 96,55% 85,34% 93,81% 96,68% 88,85% 85,63%
Kassalikviditet 1 950,00% 2 633,33% 2 050,00% 2 150,00% 2 866,67% 623,53% 1 542,86% 2 887,50% 869,44% 675,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...