Visa allt om Bråneryds Företagsby AB
Visa allt om Bråneryds Företagsby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 605 1 604 2 386 2 075 1 741 2 096 2 003 2 162 1 735 0
Övrig omsättning 9 97 2 75 4 - - - - 1 509
Rörelseresultat (EBIT) 494 343 115 309 70 376 140 639 422 -18
Resultat efter finansnetto 159 47 -226 -87 -312 28 -160 58 5 -328
Årets resultat 79 -10 -190 303 -258 21 27 42 -12 -236
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 390 8 563 8 759 8 735 8 899 9 136 9 373 9 612 9 850 10 121
Omsättningstillgångar 605 644 532 954 911 1 334 1 539 1 612 1 447 1 468
Tillgångar 8 995 9 208 9 291 9 689 9 810 10 469 10 912 11 224 11 297 11 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 585 2 506 813 1 003 700 957 937 909 868 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 703 1 748 2 144 2 198 2 224 2 411 2 395 2 378
Långfristiga skulder 5 621 5 873 6 072 6 103 6 160 6 493 6 860 6 546 7 018 6 964
Kortfristiga skulder 790 829 703 835 807 820 891 1 357 1 017 1 368
Skulder och eget kapital 8 995 9 208 9 291 9 689 9 810 10 469 10 912 11 224 11 297 11 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 298 252 155 52 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 164 253 406 337 267 0 0 50 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 50 79 130 104 83 89 79 69 90 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 614 1 701 2 388 2 150 1 745 2 096 2 003 2 162 1 735 1 509
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 605 1 604 2 386 2 075 1 741 2 096 2 003 2 162 1 735 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 319 504 434 353 387 331 277 142 -
Rörelseresultat, EBITDA 767 613 382 571 307 613 379 878 693 256
Nettoomsättningförändring 0,06% -32,77% 14,99% 19,18% -16,94% 4,64% -7,35% 24,61% -% -%
Du Pont-modellen 5,54% 3,73% 1,24% 3,19% 0,85% 3,59% 1,28% 5,69% 3,74% -%
Vinstmarginal 31,03% 21,38% 4,82% 14,89% 4,77% 17,94% 6,99% 29,56% 24,32% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,81% 90,11% 95,76% 100,00% 95,47% 94,56% 95,37% 94,93% -%
Rörelsekapital/omsättning -11,53% -11,53% -7,17% 5,73% 5,97% 24,52% 32,35% 11,79% 24,78% -%
Soliditet 28,74% 27,22% 8,75% 10,35% 7,14% 9,14% 8,59% 8,10% 7,68% 7,59%
Kassalikviditet 45,44% 47,77% 38,55% 49,22% 55,51% 106,22% 110,10% 69,64% 66,86% 45,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...