Visa allt om DeepTech AB
Visa allt om DeepTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 838 8 239 5 940 5 151 7 746 7 108 5 176 7 371 7 765 4 836
Övrig omsättning 79 11 251 449 1 11 192 236 287 216
Rörelseresultat (EBIT) -80 511 431 528 1 001 830 525 123 2 081 1 117
Resultat efter finansnetto -80 512 439 533 1 005 833 528 223 2 218 1 241
Årets resultat -16 106 73 39 157 241 80 112 686 386
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 922 953 1 117 1 084 1 156 136 176 219 265 34
Omsättningstillgångar 2 999 3 080 3 236 3 285 2 750 3 471 2 877 2 917 4 312 2 577
Tillgångar 3 921 4 032 4 353 4 368 3 906 3 606 3 053 3 136 4 577 2 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 576 2 591 2 486 2 412 2 373 2 217 1 976 1 896 2 470 1 784
Obeskattade reserver 854 919 1 046 1 202 725 435 431 518 456 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 491 521 822 754 608 954 646 722 1 651 635
Skulder och eget kapital 3 921 4 032 4 353 4 368 3 906 3 606 3 053 3 136 4 577 2 611
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 686 0
Omsättning 6 917 8 250 6 191 5 600 7 747 7 119 5 368 7 607 8 052 5 052
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -51 528 462 532 1 152 870 568 169 2 101 1 124
Nettoomsättningförändring -17,00% 38,70% 15,32% -33,50% 8,98% 37,33% -29,78% -5,07% 60,57% -%
Du Pont-modellen -2,04% 12,70% 10,11% 12,18% 25,76% 23,13% 17,59% 7,27% 48,55% 47,57%
Vinstmarginal -1,17% 6,21% 7,41% 10,33% 12,99% 11,73% 10,37% 3,09% 28,62% 25,68%
Bruttovinstmarginal 27,45% 28,66% 35,37% 32,01% 35,05% 29,45% 23,71% 30,21% 39,41% 24,67%
Rörelsekapital/omsättning 36,68% 31,06% 40,64% 49,14% 27,65% 35,41% 43,10% 29,78% 34,27% 40,16%
Soliditet 82,69% 82,04% 75,85% 75,50% 74,43% 70,37% 75,13% 72,35% 61,14% 73,62%
Kassalikviditet 390,02% 380,42% 328,10% 435,68% 452,30% 363,84% 445,36% 404,02% 257,12% 405,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...