Visa allt om Thomson, Per Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 83 70 68 78 107 113 98 162 321 519
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 12 10 4 29 25 18 -32 -59 -79
Resultat efter finansnetto 11 11 7 1 26 24 16 -31 -58 -77
Årets resultat 11 11 7 1 26 24 16 -31 -58 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23
Omsättningstillgångar 84 64 71 75 125 169 116 99 167 335
Tillgångar 96 78 86 91 142 187 136 119 188 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 79 68 61 100 74 108 92 123 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 32 89 9 4 18 5
Kortfristiga skulder 17 -1 18 30 10 24 19 23 47 172
Skulder och eget kapital 96 78 86 91 142 187 136 119 188 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 60 156 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 1 1 22 78 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 40 0 8 0 0 0
Omsättning 83 70 68 78 107 113 98 162 321 519
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 83 70 - - - 113 98 162 321 519
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 9 - - - 8 13 89 249 342
Rörelseresultat, EBITDA 13 13 11 4 29 26 19 -31 -58 -78
Nettoomsättningförändring 18,57% 2,94% -12,82% -27,10% -5,31% 15,31% -39,51% -49,53% -38,15% -%
Du Pont-modellen 12,50% 15,38% 12,79% 5,49% 21,83% 13,37% 13,24% -25,21% -29,79% -20,95%
Vinstmarginal 14,46% 17,14% 16,18% 6,41% 28,97% 22,12% 18,37% -18,52% -17,45% -14,45%
Bruttovinstmarginal 73,49% 95,71% 95,59% 89,74% 89,72% 97,35% 95,92% 96,30% 87,54% 70,13%
Rörelsekapital/omsättning 80,72% 92,86% 77,94% 57,69% 107,48% 128,32% 98,98% 46,91% 37,38% 31,41%
Soliditet 83,33% 101,28% 79,07% 67,03% 70,42% 39,57% 79,41% 77,31% 65,43% 50,56%
Kassalikviditet 494,12% -% 394,44% 250,00% 1 250,00% 704,17% 610,53% 430,43% 355,32% 194,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...