Visa allt om Forreal Academy AB
Visa allt om Forreal Academy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 130 712 358 1 756 3 450 650 265 123 20 338
Övrig omsättning - - - 1 - 114 - - - 208
Rörelseresultat (EBIT) -149 -87 102 -117 93 100 60 -278 -458 9
Resultat efter finansnetto -149 -87 102 -89 93 100 61 -276 -456 -41
Årets resultat -149 -87 102 -89 93 100 61 -278 -394 26
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 57 68 78 203 246
Omsättningstillgångar 94 244 156 116 558 374 124 109 389 670
Tillgångar 144 294 206 166 608 431 192 186 592 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -93 72 159 57 257 164 64 2 284 679
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 0 0 0 13 81 147 272 257
Kortfristiga skulder 139 122 47 108 352 255 46 37 36 -83
Skulder och eget kapital 144 294 206 166 608 431 192 186 592 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 26 0 49 76 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 6 0 53 6 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 0 17 3 7 6 15 15 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 712 358 1 757 3 450 764 265 123 20 546
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 712 358 1 756 3 450 650 265 123 20 338
Personalkostnader per anställd (tkr) - 11 - 95 92 34 32 19 54 113
Rörelseresultat, EBITDA -149 -87 102 -117 100 111 70 -262 -369 109
Nettoomsättningförändring -81,74% 98,88% -79,61% -49,10% 430,77% 145,28% 115,45% 515,00% -94,08% -%
Du Pont-modellen -103,47% -29,25% 49,51% -53,01% 15,30% 23,20% 31,77% -148,39% -77,03% 1,09%
Vinstmarginal -114,62% -12,08% 28,49% -5,01% 2,70% 15,38% 23,02% -224,39% -2 280,00% 2,96%
Bruttovinstmarginal 16,15% 39,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,73% 55,00% 76,92%
Rörelsekapital/omsättning -34,62% 17,13% 30,45% 0,46% 5,97% 18,31% 29,43% 58,54% 1 765,00% 222,78%
Soliditet -64,58% 24,49% 77,18% 34,34% 42,27% 38,05% 33,33% 1,08% 47,97% 79,16%
Kassalikviditet 67,63% 200,00% 331,91% 107,41% 158,52% 146,67% 269,57% 294,59% 1 080,56% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...