Visa allt om Restaurang Vadstena Valven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 3 642 4 966 5 349 5 354 5 047 4 796 4 361 4 318 4 129 4 199
Övrig omsättning 44 111 - - - - - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) -41 -123 -193 320 489 753 632 372 41 -103
Resultat efter finansnetto -76 -133 -188 284 447 703 549 298 -15 -168
Årets resultat -76 -133 -188 284 479 533 394 212 20 9
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 61 90 85 70 67 67 148 429 652
Omsättningstillgångar 1 238 1 360 1 015 2 068 1 783 2 815 2 262 2 118 1 072 966
Tillgångar 1 410 1 421 1 105 2 153 1 853 2 882 2 328 2 266 1 501 1 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 297 580 1 148 1 084 1 561 1 028 634 422 403
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 70 70 70 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 672 479 142 12 12 419 586 895 315 419
Kortfristiga skulder 517 644 383 992 758 872 645 667 694 682
Skulder och eget kapital 1 410 1 421 1 105 2 153 1 853 2 882 2 328 2 266 1 501 1 618
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 191 147 170 206 172 171 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 829 1 140 1 247 973 846 583 376 339 659 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 221 311 349 359 320 240 196 221 292 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 380 220 0 0 0 0 0
Omsättning 3 686 5 077 5 349 5 354 5 047 4 796 4 361 4 344 4 129 4 199
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 8 8 7 6 5 5 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 621 669 669 721 799 872 864 590 525
Personalkostnader per anställd (tkr) 177 185 203 195 189 168 159 149 161 166
Rörelseresultat, EBITDA 8 -94 -164 342 494 753 713 673 338 179
Nettoomsättningförändring -26,66% -7,16% -0,09% 6,08% 5,23% 9,97% 1,00% 4,58% -1,67% -%
Du Pont-modellen -2,84% -8,52% -16,92% 14,91% 26,50% 26,79% 27,58% 16,46% 2,80% -6,30%
Vinstmarginal -1,10% -2,44% -3,50% 6,00% 9,73% 16,10% 14,72% 8,64% 1,02% -2,43%
Bruttovinstmarginal 57,08% 55,11% 53,65% 57,04% 58,43% 58,03% 59,67% 55,97% 59,07% 58,04%
Rörelsekapital/omsättning 19,80% 14,42% 11,82% 20,10% 20,31% 40,51% 37,08% 33,60% 9,15% 6,76%
Soliditet 15,67% 20,90% 52,49% 53,32% 58,50% 54,91% 46,32% 30,20% 31,47% 30,02%
Kassalikviditet 181,24% 169,57% 202,87% 191,23% 215,44% 304,13% 328,06% 301,95% 134,01% 123,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...