Visa allt om Ocay V AB
Visa allt om Ocay V AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 331 4 431 5 506 6 190 6 799
Övrig omsättning - - - - 7 - - 121 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -7 -9 -8 -6 -524 -94 20 -101 126
Resultat efter finansnetto 0 2 1 0 -6 -525 -99 26 -90 135
Årets resultat 0 0 1 0 120 -473 53 52 -25 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 746 0 0 0 137 169 92 141
Omsättningstillgångar 260 267 30 261 729 317 1 317 1 689 1 882 2 310
Tillgångar 260 267 775 261 729 317 1 454 1 858 1 975 2 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 256 256 255 729 255 729 746 765 850
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 52 204 230 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 11 519 6 0 62 673 908 979 1 306
Skulder och eget kapital 260 267 775 261 729 317 1 454 1 858 1 975 2 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 139 613 751 231 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 165 365 503 1 190 1 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 123 406 628 700 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 70 72 60
Omsättning 0 0 0 0 7 1 331 4 431 5 627 6 214 6 799
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 3 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 444 886 1 101 1 238 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 144 279 380 427 395
Rörelseresultat, EBITDA 0 -7 -9 -8 -6 -492 -48 84 -49 194
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -19,52% -11,05% -8,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -165,30% -6,33% 1,56% -4,41% 5,59%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -39,37% -2,08% 0,53% -1,41% 2,02%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 20,44% 42,29% 44,88% 43,28% 47,27%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 19,16% 14,53% 14,18% 14,59% 14,77%
Soliditet 98,46% 95,88% 33,03% 97,70% 100,00% 80,44% 52,77% 48,06% 47,12% 43,35%
Kassalikviditet 6 500,00% 2 427,27% 5,78% 4 350,00% -% 511,29% 82,17% 71,81% 83,45% 70,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...