Visa allt om Hälleforsnäs Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Hälleforsnäs Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 381 1 350 1 252 1 030 1 460 2 250 1 924 21 103 16 716 7 251
Övrig omsättning - 10 - 11 94 25 54 22 20 34
Rörelseresultat (EBIT) -38 -18 58 -35 -13 -35 -54 1 811 596 25
Resultat efter finansnetto -36 -8 65 33 131 93 -44 1 870 611 27
Årets resultat 49 230 49 122 98 52 1 1 029 446 6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 595 629 776 108 119 133 138 267 400 532
Omsättningstillgångar 129 304 181 1 355 1 115 1 315 2 204 3 084 4 505 1 901
Tillgångar 724 933 958 1 463 1 234 1 448 2 343 3 351 4 905 2 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 491 412 512 530 572 848 1 433 654 208
Obeskattade reserver 0 98 401 400 503 508 489 540 103 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 335 344 146 401 201 368 1 006 1 379 4 149 2 108
Skulder och eget kapital 724 933 958 1 463 1 234 1 448 2 343 3 351 4 905 2 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 205 496 280 712 506 549
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 135 135 320 151 181
Löner till övriga anställda 365 293 404 324 167 182 115 600 1 705 1 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 181 156 205 149 200 209 229 660 1 023 881
Utdelning till aktieägare 180 150 150 150 0 0 200 0 250 0
Omsättning 2 381 1 360 1 252 1 041 1 554 2 275 1 978 21 125 16 736 7 285
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 4 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 191 675 626 515 730 750 641 5 276 1 857 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 225 305 239 287 251 211 493 360 537
Rörelseresultat, EBITDA -32 -10 66 -24 1 13 20 1 935 753 165
Nettoomsättningförändring 76,37% 7,83% 21,55% -29,45% -35,11% 16,94% -90,88% 26,24% 130,53% -%
Du Pont-modellen -4,97% -0,75% 7,10% 2,26% 10,70% 6,70% -1,88% 55,80% 12,54% 1,15%
Vinstmarginal -1,51% -0,52% 5,43% 3,20% 9,04% 4,31% -2,29% 8,86% 3,68% 0,39%
Bruttovinstmarginal 29,86% 44,96% 65,65% 62,23% 53,42% 45,69% 51,35% 24,25% 32,05% 46,70%
Rörelsekapital/omsättning -8,65% -2,96% 2,80% 92,62% 62,60% 42,09% 62,27% 8,08% 2,13% -2,85%
Soliditet 53,87% 60,82% 75,66% 55,15% 72,99% 65,36% 51,57% 54,37% 14,85% 12,01%
Kassalikviditet 38,51% 88,37% 123,97% 337,91% 554,73% 357,34% 219,09% 223,64% 108,58% 90,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...