Visa allt om Öckerö Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 219 398 336 336 584 377 416 538 620
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 2 2 -17 -162 46 -38 -62 2 86
Resultat efter finansnetto -13 1 2 -21 -125 48 -37 -60 5 87
Årets resultat -13 1 2 -21 -125 47 -37 -58 5 87
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7
Omsättningstillgångar 1 10 26 32 54 179 125 155 229 248
Tillgångar 1 10 26 32 54 179 126 159 235 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -15 -3 -4 -7 14 139 91 129 186 182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 13 30 38 40 40 35 31 47 73
Skulder och eget kapital 1 10 26 32 54 179 126 159 235 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 111 214 146 120 152 165 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 68 112 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 21 35 35 83 61 60 78 78 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 219 398 336 336 584 377 416 538 620
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 219 398 336 336 584 377 416 538 620
Personalkostnader per anställd (tkr) - 91 152 153 299 209 181 231 250 230
Rörelseresultat, EBITDA -13 2 2 -17 -162 47 -36 -60 4 88
Nettoomsättningförändring -100,00% -44,97% 18,45% 0,00% -42,47% 54,91% -9,38% -22,68% -13,23% -%
Du Pont-modellen -% 20,00% 7,69% -53,12% -231,48% 26,26% -28,57% -37,74% 2,13% 33,98%
Vinstmarginal -% 0,91% 0,50% -5,06% -37,20% 8,05% -9,55% -14,42% 0,93% 14,03%
Bruttovinstmarginal -% 76,26% 62,06% 100,00% 100,00% 66,10% 100,00% 73,32% 74,91% 68,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -1,37% -1,01% -1,79% 4,17% 23,80% 23,87% 29,81% 33,83% 28,23%
Soliditet -1 500,00% -30,00% -15,38% -21,88% 25,93% 77,65% 72,22% 81,13% 79,46% 71,38%
Kassalikviditet 6,25% 76,92% 86,67% 84,21% 135,00% 447,50% 357,14% 500,00% 487,23% 339,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...