Visa allt om M.H:s El & Tele Aktiebolag
Visa allt om M.H:s El & Tele Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 23 -60 35 18 229 -160 -54 140 -13
Resultat efter finansnetto 195 25 0 77 -19 204 -188 -111 150 -5
Årets resultat 91 0 1 33 8 147 -188 -37 19 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 623 587 551 475 438 473 456 399 464 325
Omsättningstillgångar 661 591 543 545 425 526 462 628 809 723
Tillgångar 1 284 1 178 1 094 1 020 862 1 000 918 1 027 1 273 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 219 249 278 245 262 115 303 390 371
Obeskattade reserver 85 22 12 25 0 34 0 0 74 313
Avsättningar (tkr) 623 587 551 473 433 465 443 389 448 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 297 350 283 243 184 239 360 336 362 364
Skulder och eget kapital 1 284 1 178 1 094 1 020 862 1 000 918 1 027 1 273 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 404 0 - 0 214 268 360 378 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 403 0 404 428 169 0 0 4 8 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 203 203 243 212 55 141 241 153 345 273
Utdelning till aktieägare 30 30 30 30 0 25 0 0 50 0
Omsättning 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 889 1 494 1 319 1 561 1 198 2 051 1 484 1 526 2 253 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 619 665 660 241 379 525 510 745 646
Rörelseresultat, EBITDA 199 23 -59 38 22 233 -156 -49 145 -8
Nettoomsättningförändring 26,44% 13,27% -15,50% 30,30% -41,59% 38,21% -2,75% -32,27% 34,35% -%
Du Pont-modellen 15,50% 2,12% 0,27% 7,55% 2,09% 22,90% -17,21% -4,58% 11,78% -0,38%
Vinstmarginal 10,53% 1,67% 0,23% 4,93% 1,50% 11,17% -10,65% -3,08% 6,66% -0,24%
Bruttovinstmarginal 53,73% 55,96% 59,44% 56,76% 36,48% 54,07% 53,17% 41,81% 48,07% 54,50%
Rörelsekapital/omsättning 19,27% 16,13% 19,71% 19,35% 20,12% 13,99% 6,87% 19,13% 19,84% 21,41%
Soliditet 26,97% 20,05% 23,57% 29,06% 28,42% 28,71% 12,53% 29,50% 34,82% 56,90%
Kassalikviditet 222,56% 168,86% 191,87% 224,28% 230,98% 220,08% 128,33% 186,90% 223,48% 198,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...