Visa allt om Energi & VVS Göran Nilsson Aktiebolag
Visa allt om Energi & VVS Göran Nilsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 911 2 286 2 574 2 434 2 736 3 253 3 445 2 812 2 666 2 869
Övrig omsättning - - - - - 73 - - - 54
Rörelseresultat (EBIT) -101 550 -292 250 102 390 193 295 -179 -94
Resultat efter finansnetto -101 597 -282 260 91 387 241 243 -215 -75
Årets resultat 1 458 -80 167 44 208 153 168 -159 5
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 234 505 297 288 296 320 231 282 317
Omsättningstillgångar 423 946 607 878 934 915 891 723 541 705
Tillgångar 649 1 180 1 111 1 175 1 221 1 211 1 211 954 822 1 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 686 378 608 541 647 589 586 418 577
Obeskattade reserver 5 114 70 272 221 197 95 46 4 60
Avsättningar (tkr) 0 0 386 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 380 278 295 459 367 527 322 400 385
Skulder och eget kapital 649 1 180 1 111 1 175 1 221 1 211 1 211 954 822 1 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 441 433 457 433 433 441 415 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 299 550 8 0 0 6 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 98 0 589 208 207 181 206 287 326 329
Utdelning till aktieägare 250 0 150 150 100 150 150 150 0 0
Omsättning 911 2 286 2 574 2 434 2 736 3 326 3 445 2 812 2 666 2 923
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 456 1 143 1 287 1 217 1 368 1 627 1 723 1 406 1 333 1 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 215 523 325 343 315 335 370 375 383
Rörelseresultat, EBITDA -93 558 -290 252 104 392 202 299 -174 -87
Nettoomsättningförändring -60,15% -11,19% 5,75% -11,04% -15,89% -5,57% 22,51% 5,48% -7,08% -%
Du Pont-modellen -15,41% 50,59% -25,38% 22,21% 8,35% 32,20% 19,90% 31,13% -21,53% -7,25%
Vinstmarginal -10,98% 26,12% -10,96% 10,72% 3,73% 11,99% 7,00% 10,56% -6,64% -2,58%
Bruttovinstmarginal 63,89% 57,26% 46,43% 55,34% 45,80% 43,31% 36,43% 48,51% 34,81% 36,63%
Rörelsekapital/omsättning 34,58% 24,76% 12,78% 23,95% 17,36% 16,85% 10,57% 14,26% 5,29% 11,15%
Soliditet 83,34% 65,67% 38,94% 68,81% 57,65% 65,42% 54,42% 64,90% 51,20% 60,74%
Kassalikviditet 374,07% 236,58% 187,05% 263,73% 174,51% 210,90% 127,51% 181,37% 103,50% 154,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...