Visa allt om Lars Bengtsson Ljud/Video i Stockholm AB
Visa allt om Lars Bengtsson Ljud/Video i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 989 15 856 15 528 15 284 24 729 20 306 19 596 17 242 15 066 14 077
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 315 -1 624 -220 -351 -191 -947 -1 254 -224 262 124
Resultat efter finansnetto -1 464 -1 753 -306 -490 -435 -1 111 -1 537 -645 -20 -60
Årets resultat -1 464 -1 753 -306 -490 -435 -1 111 -1 537 -483 -128 -78
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 0 0 384 616 1 000 1 380 1 823 1 955 1 780
Omsättningstillgångar 3 112 3 857 5 737 5 293 6 201 6 687 6 973 6 537 8 484 5 053
Tillgångar 3 133 3 857 5 737 5 677 6 816 7 687 8 353 8 360 10 439 6 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 060 -1 597 157 263 253 538 399 436 679 807
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 163 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 310 1 125 41 361 246 793 2 437 3 320 2 926 1 300
Kortfristiga skulder 5 884 4 328 5 539 5 053 6 318 6 356 5 516 4 604 6 672 4 623
Skulder och eget kapital 3 133 3 857 5 737 5 677 6 816 7 687 8 353 8 360 10 439 6 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 342 1 678 1 540 1 607 2 454 1 956 1 919 1 952 975 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 363 426 423 485 828 695 722 695 314 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0
Omsättning 11 989 15 856 15 528 15 284 24 729 20 306 19 596 17 242 15 066 14 077
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 6 6 6 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 997 3 171 3 106 2 547 4 122 3 384 3 266 2 874 3 767 4 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 428 425 396 351 551 445 458 444 327 354
Rörelseresultat, EBITDA -1 306 -1 624 -220 -206 66 -652 -894 136 925 558
Nettoomsättningförändring -24,39% 2,11% 1,60% -38,19% -% 3,62% 13,65% 14,44% 7,03% -%
Du Pont-modellen -41,97% -42,08% -3,35% -6,17% -2,73% -12,31% -15,01% -2,64% 2,57% 2,41%
Vinstmarginal -10,97% -10,24% -1,24% -2,29% -0,75% -4,66% -6,40% -1,28% 1,78% 1,17%
Bruttovinstmarginal 26,89% 22,45% 29,88% 29,09% 30,51% 25,36% 23,17% 32,36% 37,64% 30,97%
Rörelsekapital/omsättning -23,12% -2,97% 1,28% 1,57% -0,47% 1,63% 7,44% 11,21% 12,03% 3,05%
Soliditet -97,67% -41,41% 2,74% 4,63% 3,71% 7,00% 4,78% 5,22% 7,63% 12,90%
Kassalikviditet 32,32% 41,64% 32,03% 33,70% 35,87% 37,54% 49,00% 61,51% 63,37% 69,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...