Visa allt om Citadellresor Aktiebolag
Visa allt om Citadellresor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 12 498 11 798 13 422 9 082 9 469 10 944 10 736 10 684 11 551 10 573
Övrig omsättning 18 - - 240 367 - - 146 251 82
Rörelseresultat (EBIT) 108 203 445 225 434 302 -427 160 584 376
Resultat efter finansnetto 86 186 334 149 368 261 -482 118 566 358
Årets resultat 66 143 24 110 305 261 -482 85 408 258
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 1 1 1 19 49 79 16 25 24
Omsättningstillgångar 4 056 3 067 3 267 2 219 2 647 2 448 2 182 2 488 2 459 1 854
Tillgångar 4 076 3 068 3 268 2 220 2 667 2 497 2 261 2 503 2 484 1 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 420 353 210 186 499 394 133 615 596 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 553 0 0 256 541 388 436 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 104 2 714 3 058 1 777 1 627 1 715 1 693 1 888 1 888 1 591
Skulder och eget kapital 4 076 3 068 3 268 2 220 2 667 2 497 2 261 2 503 2 484 1 878
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 775 744 636 636 636 603
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 006 1 049 1 306 651 152 202 421 591 699 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 317 231 326 185 282 298 306 319 347 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 375 200 0 200 0 0
Omsättning 12 516 11 798 13 422 9 322 9 836 10 944 10 736 10 830 11 802 10 655
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 3 2 2 3 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 166 2 950 4 474 4 541 4 735 3 648 2 684 2 671 2 310 2 643
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 308 546 460 655 445 380 389 337 401
Rörelseresultat, EBITDA 113 203 445 243 464 332 -409 170 599 399
Nettoomsättningförändring 5,93% -12,10% 47,79% -4,09% -13,48% 1,94% 0,49% -7,51% 9,25% -%
Du Pont-modellen 2,65% 6,65% 13,71% 10,14% 16,27% 12,13% -18,75% 6,63% 24,03% 20,29%
Vinstmarginal 0,86% 1,73% 3,34% 2,48% 4,58% 2,77% -3,95% 1,55% 5,17% 3,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,62% 2,99% 1,56% 4,87% 10,77% 6,70% 4,55% 5,62% 4,94% 2,49%
Soliditet 10,30% 11,51% 6,43% 8,38% 18,71% 15,78% 5,88% 24,57% 23,99% 15,34%
Kassalikviditet 130,67% 113,01% 106,83% 124,87% 162,69% 142,74% 128,88% 131,78% 130,24% 116,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...