Visa allt om Handelsbaren i Åhus AB
Visa allt om Handelsbaren i Åhus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 747 4 359 4 098 1 485 1 914 2 450 2 537 2 337 2 288 2 362
Övrig omsättning 79 95 26 - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 189 -55 -125 84 91 208 41 250 224
Resultat efter finansnetto 124 131 -112 -158 48 59 172 7 212 186
Årets resultat 97 126 -112 -158 31 40 120 4 162 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 921 2 165 2 315 539 576 573 524 566 596 621
Omsättningstillgångar 358 389 250 55 90 137 206 158 238 105
Tillgångar 2 280 2 554 2 566 595 665 710 730 725 834 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 255 129 121 218 267 307 247 304 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 311 1 613 1 478 223 253 284 314 344 370 410
Kortfristiga skulder 617 686 958 251 193 159 109 133 155 113
Skulder och eget kapital 2 280 2 554 2 566 595 665 710 730 725 834 726
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 150 66 90 114 124 115 110 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 386 1 715 1 421 418 519 573 526 487 435 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 336 331 88 122 143 139 168 151 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 80 80 60 60 40
Omsättning 3 826 4 454 4 124 1 485 1 914 2 450 2 538 2 337 2 288 2 362
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 468 484 455 495 638 817 846 779 763 787
Personalkostnader per anställd (tkr) 215 223 211 197 248 288 272 261 236 265
Rörelseresultat, EBITDA 289 398 91 -79 138 143 260 117 339 317
Nettoomsättningförändring -14,04% 6,37% 175,96% -22,41% -21,88% -3,43% 8,56% 2,14% -3,13% -%
Du Pont-modellen 7,59% 7,40% -2,14% -21,01% 12,78% 12,82% 28,49% 6,48% 30,34% 31,27%
Vinstmarginal 4,62% 4,34% -1,34% -8,42% 4,44% 3,71% 8,20% 2,01% 11,06% 9,61%
Bruttovinstmarginal 66,91% 70,13% 65,69% 59,73% 65,88% 60,37% 60,15% 58,79% 65,78% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning -6,91% -6,81% -17,28% -13,20% -5,38% -0,90% 3,82% 1,07% 3,63% -0,34%
Soliditet 15,44% 9,98% 5,03% 20,34% 32,78% 37,61% 42,05% 34,07% 36,97% 27,11%
Kassalikviditet 35,49% 36,59% 15,14% 21,91% 46,63% 54,72% 156,88% 72,93% 120,65% 49,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...