Visa allt om Zacharoff & Söner Måleri Aktiebolag
Visa allt om Zacharoff & Söner Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 411 12 216 13 737 14 091 13 314 13 544 12 205 11 736 12 626 9 972
Övrig omsättning - 123 1 587 - 1 31 181 75 98 122
Rörelseresultat (EBIT) -1 172 1 223 1 307 674 369 485 1 750 -94 383 398
Resultat efter finansnetto -1 184 1 220 1 311 697 384 495 1 736 -88 370 392
Årets resultat 10 713 834 456 322 293 949 28 246 284
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 44 57 70 89 27 68 95 126 271
Omsättningstillgångar 5 253 7 049 6 150 5 769 4 869 5 127 4 834 3 161 4 623 3 412
Tillgångar 5 347 7 092 6 206 5 839 4 958 5 154 4 902 3 256 4 749 3 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 077 3 067 2 479 1 884 1 429 1 307 1 294 665 1 087 1 116
Obeskattade reserver 391 1 592 1 292 1 058 989 1 056 962 523 661 638
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 879 2 434 2 435 2 897 2 540 2 791 2 646 2 068 3 001 1 929
Skulder och eget kapital 5 347 7 092 6 206 5 839 4 958 5 154 4 902 3 256 4 749 3 683
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 285 345 64 227 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 220 - - -
Löner till övriga anställda 3 899 4 755 4 623 4 688 5 011 4 601 4 677 4 686 4 689 4 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 290 1 524 1 632 1 714 1 847 1 937 2 059 2 045 2 376 1 980
Utdelning till aktieägare 0 0 0 240 0 200 200 120 450 150
Omsättning 7 411 12 339 15 324 14 091 13 315 13 575 12 386 11 811 12 724 10 094
Nyckeltal
Antal anställda 11 15 15 16 16 16 17 17 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 674 814 916 881 832 847 718 690 701 554
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 446 447 430 460 445 432 415 414 383
Rörelseresultat, EBITDA -1 159 1 236 1 320 694 392 506 1 777 -64 428 460
Nettoomsättningförändring -39,33% -11,07% -2,51% 5,84% -1,70% 10,97% 4,00% -7,05% 26,61% -%
Du Pont-modellen -21,86% 17,41% 21,38% 11,94% 7,75% 9,91% 35,76% -2,09% 8,42% 11,38%
Vinstmarginal -15,77% 10,11% 9,66% 4,95% 2,88% 3,77% 14,36% -0,58% 3,17% 4,20%
Bruttovinstmarginal 72,26% 74,19% 62,44% 65,42% 72,05% 77,05% 77,28% 74,01% 73,10% 82,06%
Rörelsekapital/omsättning 45,53% 37,78% 27,04% 20,38% 17,49% 17,25% 17,93% 9,31% 12,85% 14,87%
Soliditet 63,25% 60,76% 56,18% 45,62% 43,52% 40,46% 40,86% 31,99% 32,91% 42,77%
Kassalikviditet 279,56% 289,61% 252,57% 199,14% 191,69% 183,70% 127,21% 124,18% 120,53% 123,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...