Visa allt om Industriservice BeNi i Osby Aktiebolag
Visa allt om Industriservice BeNi i Osby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 466 7 573 7 175 6 318 7 191 7 699 7 301 7 939 7 323 6 577
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 651 545 561 242 543 613 579 474 415 370
Resultat efter finansnetto 639 536 571 251 561 605 570 469 415 357
Årets resultat 453 379 423 188 360 321 292 260 270 198
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 381 412 306 386 363 472 317 50 70
Omsättningstillgångar 6 847 6 348 5 696 5 446 5 279 5 039 3 987 4 332 3 959 3 421
Tillgångar 7 154 6 729 6 108 5 752 5 664 5 402 4 458 4 649 4 009 3 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 534 4 520 4 141 3 718 3 530 3 170 2 849 2 557 2 296 2 027
Obeskattade reserver 995 942 896 872 881 815 651 486 384 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 160 58 56 51 76 47 197 47 235
Kortfristiga skulder 1 626 1 107 1 013 1 106 1 202 1 341 911 1 409 1 282 879
Skulder och eget kapital 7 154 6 729 6 108 5 752 5 664 5 402 4 458 4 649 4 009 3 491
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 136 96 112 96 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 732 1 406 1 261 1 208 1 153 718 666 593 637 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 655 533 489 450 432 332 304 289 288 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 497 7 573 7 175 6 318 7 191 7 699 7 301 7 939 7 323 6 577
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 911 1 515 1 435 1 264 1 438 1 925 1 825 1 985 1 831 1 644
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 395 356 335 320 300 269 253 259 240
Rörelseresultat, EBITDA 781 671 745 381 691 737 698 532 434 398
Nettoomsättningförändring 51,41% 5,55% 13,56% -12,14% -6,60% 5,45% -8,04% 8,41% 11,34% -%
Du Pont-modellen 9,16% 8,19% 9,50% 4,49% 10,01% 11,44% 13,08% 10,43% 10,65% 10,71%
Vinstmarginal 5,71% 7,28% 8,08% 4,08% 7,88% 8,03% 7,99% 6,11% 5,83% 5,69%
Bruttovinstmarginal 39,68% 45,62% 46,75% 43,64% 41,72% 32,93% 32,16% 26,70% 26,34% 27,12%
Rörelsekapital/omsättning 45,53% 69,21% 65,27% 68,69% 56,70% 48,03% 42,13% 36,82% 36,56% 38,65%
Soliditet 74,23% 78,09% 79,24% 75,81% 73,79% 69,80% 74,67% 62,53% 64,17% 65,28%
Kassalikviditet 226,08% 330,80% 296,84% 275,50% 266,56% 230,20% 232,93% 172,46% 163,96% 181,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...