Visa allt om Bystronic Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Bystronic Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 368 117 338 474 403 984 377 314 340 663 226 790 162 133 470 325 392 371 355 480
Övrig omsättning 1 704 3 961 2 861 8 974 3 795 3 191 4 240 5 006 2 122 3 239
Rörelseresultat (EBIT) 5 184 6 657 16 046 8 111 14 031 12 898 3 496 27 173 22 234 14 046
Resultat efter finansnetto 4 712 8 127 17 294 5 873 14 191 11 825 4 364 27 445 22 502 13 863
Årets resultat 3 547 6 180 13 378 4 225 10 382 8 672 2 753 19 201 15 781 9 679
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 469 1 216 1 424 1 582 1 444 69 199 2 076 3 913 6 179
Omsättningstillgångar 117 545 90 294 112 845 97 001 141 871 100 963 93 528 106 886 124 912 141 275
Tillgångar 120 014 91 510 114 269 98 583 143 315 101 031 93 726 108 962 128 825 147 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 397 45 850 49 670 51 292 57 067 66 685 58 012 55 260 46 059 35 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Avsättningar (tkr) 5 192 4 803 5 358 4 071 2 736 1 521 1 687 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Kortfristiga skulder 75 425 40 857 59 241 43 220 83 512 32 826 34 027 53 703 82 767 106 906
Skulder och eget kapital 120 014 91 510 114 269 98 583 143 315 101 031 93 726 108 962 128 825 147 454
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 643 5 421 4 435 3 969 3 405 3 146 2 888 1 531 1 327 1 148
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 495 32 935 30 087 29 471 25 560 22 246 25 559 29 828 25 731 22 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 952 12 739 12 113 11 220 9 516 8 776 10 033 11 394 10 846 8 633
Utdelning till aktieägare 5 000 10 10 000 15 000 10 000 20 000 0 0 10 000 5 000
Omsättning 369 821 342 435 406 845 386 288 344 458 229 981 166 373 475 331 394 493 358 719
Nyckeltal
Antal anställda 59 59 56 54 48 47 52 56 50 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 239 5 737 7 214 6 987 7 097 4 825 3 118 8 399 7 847 7 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 906 878 849 841 813 747 703 779 789 729
Rörelseresultat, EBITDA 5 609 7 056 16 419 8 437 14 141 13 028 5 373 29 135 24 349 16 422
Nettoomsättningförändring 8,76% -16,22% 7,07% 10,76% 50,21% 39,88% -65,53% 19,87% 10,38% -%
Du Pont-modellen 4,40% 8,90% 15,13% 8,55% 10,31% 13,84% 4,72% 25,28% 17,61% 9,62%
Vinstmarginal 1,43% 2,41% 4,28% 2,23% 4,34% 6,17% 2,73% 5,86% 5,78% 3,99%
Bruttovinstmarginal 23,15% 24,87% 22,71% 21,09% 22,59% 28,94% 33,91% 19,81% 21,79% 19,50%
Rörelsekapital/omsättning 11,44% 14,61% 13,27% 14,25% 17,13% 30,04% 36,70% 11,31% 10,74% 9,67%
Soliditet 32,83% 50,10% 43,47% 52,03% 39,82% 66,00% 61,90% 50,71% 35,75% 24,06%
Kassalikviditet 125,80% 174,94% 160,23% 154,27% 134,63% 250,11% 205,26% 150,97% 123,70% 111,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...