Visa allt om Advokaterna A4 i Skövde AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 441 1 611 1 349 1 678 1 805 1 626 1 292 1 093 1 140 980
Övrig omsättning - - - - 43 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 393 131 483 229 180 271 130 22 52
Resultat efter finansnetto 174 393 128 476 225 136 262 119 15 32
Årets resultat 178 329 98 260 163 99 142 61 9 20
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 6 10 14 4 5 7 9 16 12
Omsättningstillgångar 7 954 6 759 7 280 8 339 6 188 6 873 8 836 5 428 3 208 2 766
Tillgångar 8 059 6 765 7 290 8 353 6 192 6 878 8 843 5 437 3 225 2 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 452 1 275 945 848 588 425 326 244 183 225
Obeskattade reserver 132 188 219 219 98 98 98 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 73 194 260 401 367 391 661 428 301 203
Kortfristiga skulder 6 401 5 108 5 865 6 885 5 139 5 965 7 758 4 735 2 740 2 351
Skulder och eget kapital 8 059 6 765 7 290 8 353 6 192 6 878 8 843 5 437 3 225 2 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 162 314 324 325 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 266 553 508 554 647 10 218 201 185 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 77 153 216 245 274 199 217 218 212 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 0 50
Omsättning 1 441 1 611 1 349 1 678 1 848 1 626 1 292 1 093 1 140 980
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 441 1 611 675 839 903 813 646 547 570 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 722 371 421 480 313 398 392 384 357
Rörelseresultat, EBITDA 203 397 135 488 231 182 274 137 27 57
Nettoomsättningförändring -10,55% 19,42% -19,61% -7,04% 11,01% 25,85% 18,21% -4,12% 16,33% -%
Du Pont-modellen 2,16% 5,82% 1,84% 5,81% 3,71% 2,62% 3,06% 2,41% 0,68% 1,94%
Vinstmarginal 12,07% 24,46% 9,93% 28,90% 12,74% 11,07% 20,98% 11,99% 1,93% 5,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 107,77% 102,48% 104,89% 86,65% 58,12% 55,84% 83,44% 63,40% 41,05% 42,35%
Soliditet 19,29% 21,01% 15,31% 12,08% 10,66% 7,23% 4,50% 4,90% 5,67% 8,10%
Kassalikviditet 124,26% 132,32% 124,13% 106,14% 102,92% 98,16% 113,90% 114,64% 98,54% 97,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...