Visa allt om Sörebo & Co. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 120 143 47 259 388 516 542 2 238 2 213 5 031
Övrig omsättning - 205 237 - 34 - - - - 270
Rörelseresultat (EBIT) -6 11 -70 -551 438 -1 619 -1 124 -2 331 -2 236 36
Resultat efter finansnetto -7 11 -125 -550 441 -1 745 -1 125 -2 318 -2 187 51
Årets resultat -7 11 -125 -550 441 -1 745 -1 125 -2 318 -1 835 389
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 28 28 804 803 803 1 876 1 636 1 168 1 193
Omsättningstillgångar 904 1 223 1 273 628 1 188 642 2 174 3 527 4 713 7 078
Tillgångar 932 1 250 1 301 1 431 1 991 1 445 4 051 5 162 5 881 8 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 120 110 105 555 114 1 059 2 184 5 502 7 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 38 38 0 0
Långfristiga skulder 749 909 909 1 039 1 139 1 050 1 815 1 824 0 0
Kortfristiga skulder 70 222 283 288 297 281 1 139 1 116 380 583
Skulder och eget kapital 932 1 250 1 301 1 431 1 991 1 445 4 051 5 162 5 881 8 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 40 187 187 140 14 20 820 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 13 70 59 57 3 3 307 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 120 348 284 259 422 516 542 2 238 2 213 5 301
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 120 143 47 259 388 516 542 2 238 2 213 5 031
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 11 145 316 263 238 17 66 955 917
Rörelseresultat, EBITDA -6 11 -70 -551 438 -1 583 -1 088 -2 289 -2 180 508
Nettoomsättningförändring -16,08% 204,26% -81,85% -33,25% -24,81% -4,80% -75,78% 1,13% -56,01% -%
Du Pont-modellen -0,64% 0,96% -5,30% -38,43% 22,20% -112,04% -27,70% -44,79% -37,17% 0,62%
Vinstmarginal -5,00% 8,39% -146,81% -212,36% 113,92% -313,76% -207,01% -103,31% -98,78% 1,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 66,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -9,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 695,00% 700,00% 2 106,38% 131,27% 229,64% 69,96% 190,96% 107,73% 195,80% 129,10%
Soliditet 12,12% 9,60% 8,46% 7,34% 27,88% 7,89% 26,14% 42,31% 93,56% 91,75%
Kassalikviditet 992,86% 384,68% 274,91% 21,88% 94,95% 127,76% 6,23% 6,45% 465,53% 715,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...