Visa allt om Sörebo & Co. Aktiebolag
Visa allt om Sörebo & Co. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 110 120 143 47 259 388 516 542 2 238 2 213
Övrig omsättning - - 205 237 - 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 -6 11 -70 -551 438 -1 619 -1 124 -2 331 -2 236
Resultat efter finansnetto 35 -7 11 -125 -550 441 -1 745 -1 125 -2 318 -2 187
Årets resultat 35 -7 11 -125 -550 441 -1 745 -1 125 -2 318 -1 835
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 28 28 28 804 803 803 1 876 1 636 1 168
Omsättningstillgångar 926 904 1 223 1 273 628 1 188 642 2 174 3 527 4 713
Tillgångar 954 932 1 250 1 301 1 431 1 991 1 445 4 051 5 162 5 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 113 120 110 105 555 114 1 059 2 184 5 502
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 38 38 0
Långfristiga skulder 733 749 909 909 1 039 1 139 1 050 1 815 1 824 0
Kortfristiga skulder 73 70 222 283 288 297 281 1 139 1 116 380
Skulder och eget kapital 954 932 1 250 1 301 1 431 1 991 1 445 4 051 5 162 5 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 40 187 187 140 14 20 820
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 13 70 59 57 3 3 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 110 120 348 284 259 422 516 542 2 238 2 213
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 110 120 143 47 259 388 516 542 2 238 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 17 11 145 316 263 238 17 66 955
Rörelseresultat, EBITDA 36 -6 11 -70 -551 438 -1 583 -1 088 -2 289 -2 180
Nettoomsättningförändring -8,33% -16,08% 204,26% -81,85% -33,25% -24,81% -4,80% -75,78% 1,13% -%
Du Pont-modellen 3,77% -0,64% 0,96% -5,30% -38,43% 22,20% -112,04% -27,70% -44,79% -37,17%
Vinstmarginal 32,73% -5,00% 8,39% -146,81% -212,36% 113,92% -313,76% -207,01% -103,31% -98,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 66,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -9,99%
Rörelsekapital/omsättning 775,45% 695,00% 700,00% 2 106,38% 131,27% 229,64% 69,96% 190,96% 107,73% 195,80%
Soliditet 15,51% 12,12% 9,60% 8,46% 7,34% 27,88% 7,89% 26,14% 42,31% 93,56%
Kassalikviditet 713,70% 992,86% 384,68% 274,91% 21,88% 94,95% 127,76% 6,23% 6,45% 465,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...