Visa allt om Tröingebergs Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 250 2 769 2 962 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 630 1 442
Övrig omsättning - - 22 - - - - - 37 -
Rörelseresultat (EBIT) 168 183 228 143 212 176 76 102 81 87
Resultat efter finansnetto 170 185 232 142 211 175 75 101 80 86
Årets resultat 94 127 149 97 103 101 56 67 51 45
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 120 9 50 75 113 154 194 238 25
Omsättningstillgångar 1 204 1 023 1 099 1 059 942 831 573 462 467 526
Tillgångar 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 610 616 589 540 543 540 438 383 315 284
Obeskattade reserver 280 231 211 182 173 106 69 73 65 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 411 295 308 387 301 298 219 200 325 208
Skulder och eget kapital 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 275 300 330 290 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 009 908 736 623 520 23 0 0 12 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 341 309 264 240 195 135 141 148 119 136
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 0 0 0 20
Omsättning 3 250 2 769 2 984 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 667 1 442
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 923 987 862 1 328 2 294 1 527 1 429 1 630 721
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 409 337 300 366 436 443 483 428 227
Rörelseresultat, EBITDA 190 205 268 183 251 216 116 146 127 99
Nettoomsättningförändring 17,37% -6,52% 14,58% -2,67% 15,78% 50,23% 6,86% -12,33% 13,04% -%
Du Pont-modellen 13,06% 16,27% 21,03% 12,89% 20,85% 18,64% 10,45% 15,55% 11,63% 15,79%
Vinstmarginal 5,23% 6,72% 7,87% 5,53% 7,98% 7,67% 4,98% 7,14% 5,03% 6,03%
Bruttovinstmarginal 58,37% 60,89% 51,55% 49,59% 47,21% 37,01% 48,53% 54,51% 43,25% 52,15%
Rörelsekapital/omsättning 24,40% 26,29% 26,70% 26,00% 24,13% 23,23% 23,18% 18,33% 8,71% 22,05%
Soliditet 63,63% 69,66% 67,19% 60,79% 65,93% 65,48% 67,08% 66,40% 51,32% 59,12%
Kassalikviditet 211,68% 247,80% 242,53% 192,76% 227,57% 202,68% 160,27% 106,00% 92,00% 183,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...