Visa allt om Tröingebergs Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 762 3 250 2 769 2 962 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 630
Övrig omsättning - - - 22 - - - - - 37
Rörelseresultat (EBIT) 247 168 183 228 143 212 176 76 102 81
Resultat efter finansnetto 248 170 185 232 142 211 175 75 101 80
Årets resultat 172 94 127 149 97 103 101 56 67 51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 98 120 9 50 75 113 154 194 238
Omsättningstillgångar 1 363 1 204 1 023 1 099 1 059 942 831 573 462 467
Tillgångar 1 439 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 610 616 589 540 543 540 438 383 315
Obeskattade reserver 307 280 231 211 182 173 106 69 73 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 450 411 295 308 387 301 298 219 200 325
Skulder och eget kapital 1 439 1 302 1 143 1 108 1 109 1 017 944 727 656 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 275 300 330 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 130 1 009 908 736 623 520 23 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 422 341 309 264 240 195 135 141 148 119
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Omsättning 3 762 3 250 2 769 2 984 2 585 2 656 2 294 1 527 1 429 1 667
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 254 1 083 923 987 862 1 328 2 294 1 527 1 429 1 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 456 409 337 300 366 436 443 483 428
Rörelseresultat, EBITDA 269 190 205 268 183 251 216 116 146 127
Nettoomsättningförändring 15,75% 17,37% -6,52% 14,58% -2,67% 15,78% 50,23% 6,86% -12,33% -%
Du Pont-modellen 17,16% 13,06% 16,27% 21,03% 12,89% 20,85% 18,64% 10,45% 15,55% 11,63%
Vinstmarginal 6,57% 5,23% 6,72% 7,87% 5,53% 7,98% 7,67% 4,98% 7,14% 5,03%
Bruttovinstmarginal 57,92% 58,37% 60,89% 51,55% 49,59% 47,21% 37,01% 48,53% 54,51% 43,25%
Rörelsekapital/omsättning 24,27% 24,40% 26,29% 26,70% 26,00% 24,13% 23,23% 23,18% 18,33% 8,71%
Soliditet 64,03% 63,63% 69,66% 67,19% 60,79% 65,93% 65,48% 67,08% 66,40% 51,32%
Kassalikviditet 225,11% 211,68% 247,80% 242,53% 192,76% 227,57% 202,68% 160,27% 106,00% 92,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...